Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Wynagrodzenie wypłacone bratu można zaliczyć do kosztów...
http://sxc.hu/
Tax Care

Wynagrodzenie wypłacone bratu można zaliczyć do kosztów podatkowych

Jeśli podatnik zatrudni w swojej firmie własne rodzeństwo, wypłacone im wynagrodzenie zostanie zaliczone do kosztów podatkowych. Mniej opłacalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie małżonka lub małoletniego dziecka.

W przypadku, gdy umowę o pracę zawierają niespokrewnione ze sobą strony, pracodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania  przychodu zarówno wynagrodzenie, jak i składki na ubezpieczenia i fundusze. Sytuacja ta może ulec zmianie, jeśli podatnik zatrudni niektórych członków rodziny. O kim mowa?

>>>Podatniku, rozlicz się z fiskusem za pomocą Programu PIT 2012-2013<<<

Płaca rodziców,  rodzeństwa lub dorosłego dziecka

Ustawodawca nie wymienia w negatywnym katalogu kosztów podatkowych kosztów pracy m. in. rodziców, rodzeństwa oraz pełnoletnich dzieci podatnika. Skutkuje to możliwością zaliczenia do kosztów podatkowych wartości wypłaconych im pieniędzy, a tym samym oznacza, iż zatrudnionego przez podatnika przykładowo ojca lub brata, będzie on traktował jak zwykłego pracownika. I tak kosztami podatkowymi przedsiębiorcy będą kwota wynagrodzenia oraz odpowiednia część składki emerytalnej, część składki rentowej, składka wypadkowa, a także składka na Fundusz Pracy (FP).

Gdy zatrudniona jest żona bądź małoletnie dziecko

Przepisy podatkowe wskazują natomiast, iż do kosztów uzyskania przychodu nie wlicza się, obok wartości własnej pracy podatnika, także pracy jego małżonka i małoletnich dzieci (a w przypadku, gdy firma ma status osobowej spółki handlowej lub spółki cywilnej, także małżonków i małoletnich dzieci wspólników). Jeśli zatem podatnik będzie chciał zatrudnić swoją żonę lub dziecko, które nie ukończyło 18-tego roku życia (bądź jako niepełnoletnie nie zawarło małżeństwa), nie będzie mógł wartości poniesionych na ich wynagrodzenie wydatków obniżyć podstawy opodatkowania. Wynagrodzenie małżonka nie będzie przy tym kosztem podatkowym niezależnie od tego, czy małżonkowie związani są wspólnotą majątkową, czy też nie. Kosztem uzyskania przychodu będą tylko składki na ubezpieczenia społeczne współmałżonka.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments