Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce W 2013 roku
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce W 2013 roku

Mediana wynagrodzenia osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła w 2013 roku 3 940 PLN. To o około 4% mniej od mediany wynagrodzenia osób przed pięćdziesiątką, która wyniosła 4 100 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał wynagrodzenie poniżej 2 800 PLN. Kwota ta jest jednakowa dla pracowników przed i po pięćdziesiątce. 25% najlepiej zarabiających pracowników po 50. roku życia zarabiało powyżej 6 000 PLN, czyli o około 12% mniej od najlepiej zarabiającej grupy młodszych pracowników. Widoczna jest więc tendencja, że im wyższy jest poziom zarobków, tym większe są dysproporcje pomiędzy pensją osób przed i po ukończeniu 50. roku życia.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, we wszystkich miejscowościach do 500 tys. mieszkańców, osoby po 50 roku życia zarabiały co najmniej tyle ile ich młodsi współpracownicy. Największa różnica wystąpiła w miastach zamieszkiwanych przez 75-100 tys. mieszkańców. Tam starsza grupa zarabiała o 15% więcej niż młodsza. W największych miastach sytuacja była odwrotna – pracownicy po pięćdziesiątce zarabiali mniej. W miastach o liczbie mieszkańców 500 – 1 000 tys. starsi zarabiali o 11% mniej, a w największych (powyżej 1 000 tys.) – o 8% mniej.

W tabeli 2. przedstawiono zestawienie wynagrodzeń osób przed i po pięćdziesiątce we wszystkich województwach. Największe różnice (powyżej 10%) wystąpiły w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim. W dolnośląskim osoby po pięćdziesiątce zarabiały o 16% mniej od młodszych współpracowników. W świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim zarabiały więcej o odpowiednio: 15%, 13% i 11%. W województwach: wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim różnice w zarobkach osób przed i po pięćdziesiątce były najmniejsze (nie przekraczały 3%).

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także