Wymieniasz kasę fiskalną? Uważaj, żeby nie utracić ulgi
http://sxc.hu/

Wymieniasz kasę fiskalną? Uważaj, żeby nie utracić ulgi

Awaria kasy fiskalnej to problem, pociągający za sobą różne konsekwencje, w zależności od tego jakim sposobem został on rozwiązany. W przypadku dokonania koniecznych napraw podatnik nadal zachowuje prawo do przyznanej mu ulgi na nabycie kasy rejestrującej.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W razie wymiany urządzenia, zmuszony jest on jednak do zwrotu przyznanych środków, otrzymanych w związku z zakupem urządzenia.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący usługi, których wykonywanie podlega opodatkowaniu VAT, o ile nie korzystają ze zwolnienia, to są zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej. Zakup urządzenia rejestrującego to wydatek rzędu 600 zł a 1 tys. zł (choć są także droższe), przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość uzyskania częściowej refundacji kwoty poniesionej z tego tytułu. Przedsiębiorcy mogą bowiem, odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, przy czym należy pamiętać, że górna granica odliczenia wynosi 700 zł.

Warunki odliczenia wydatków na zakup kasy fiskalnej

Warunki odliczenia od podatku należnego, a także zwrotu kwoty poniesionej w związku z nabyciem kasy fiskalnej zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Aby móc ubiegać się o częściową refundację zakupu kasy fiskalnej koniecznym jest złożenie do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia, określające liczbę urządzeń, wraz z informacją na temat przewidywanego miejsca ich użytkowania.

Należy przy tym pamiętać, że wniosek ten należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego. Ponadto należy zachować dowód zapłaty całej należności z tytułu nabycia kasy fiskalnej.

Niekiedy kwotę refundacji trzeba zwrócić

W przypadku, gdy przedsiębiorca w momencie odliczenia ulgi spełniał wszystkie określone przepisami warunki, to w niektórych sytuacjach może on być zmuszony do zwrotu tej kwoty.

Dzieje się tak, w przypadku wystąpienia w okresie 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu, objętej ulgą, kasy fiskalnej, zdarzeń określonych w artykule 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zaprzestanie używania kasy rejestrującej

Konieczność zwrotu odliczenia pojawia się niejednokrotnie w przypadku trwałego zaprzestanie używania kasy rejestrującej, spowodowanego jej wymianą na skutek awarii. Należy jednak pamiętać, że o powstaniu obowiązku zwrotu ulgi przesądza z zasady zakres uprawnień gwarancyjnych, z których skorzystał nabywca kasy fiskalnej w związku z zaistniałą awarią.

W sytuacji, gdy konieczna będzie wymiana urządzenia rejestrującego na nowe, to spowoduje to trwałe zaprzestanie używania „starej” kasy i obowiązek zwrotu ulgi. Natomiast w przypadku, w którym kasa rejestrująca została oddana do naprawy, polegającej na usunięciu usterki, to jej czasowe wyłączenie z ewidencjonowania sprzedaży, nie powoduje obowiązku zwrotu dofinansowania.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2011 r. (sygnatura akt ITPP1/443-1247/10/AJ), konieczności zwrotu odliczonej kwoty ulgi na nabycie kasy fiskalnej, nie powoduje jednak naprawa polegająca na wymianie modułu fiskalnego kasy.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Otrzymana refundacja zakupu kasy fiskalnej nie jest przychodem