Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 233 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

79 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

138 głosów
Kalendarz podatnika
Wyjaśnienie MF w sprawie opodatkowania zwrotu wydatków na...
Redakcja
http://sxc.hu/

Wyjaśnienie MF w sprawie opodatkowania zwrotu wydatków na okulary i soczewki

Podziel się tym artykułem:   

Minister Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikowi okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Minister Finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zarówno świadczenia rzeczowe jak i ekwiwalenty (równowartości) za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów BHP pod warunkiem, że zasady ich przyznawania wynikają z innych, odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Te odrębne przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Definiuje poszczególne pojęcia oraz nakłada obowiązki na pracodawcę dotyczące oceny i organizacji miejsc pracy tak, aby spełniały wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony zdrowia czy ergonomii.

 

Jeśli na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz stwierdzi konieczność zastosowania przez pracownika okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zgodnie z treścią rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany mu je zapewnić.

 

Taka interpretacja dotyczy pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownik może sam zaopatrzyć się w zalecone okulary lub otrzymać je od pracodawcy. W tym pierwszym przypadku, warto jednak pamiętać o udokumentowaniu takiego zakupu (faktura), w celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów. 
Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obie formy zapewnienia pracownikowi zaleconych okularów uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT).

 

W przypadku, gdy lekarz specjalista w wyniku przeprowadzonych badań zaleci pracownikowi korzystanie ze szkieł kontaktowych zamiast okularów, pracodawca również ma obowiązek mu je zapewnić. Konieczność ta musi jednak wynikać z określonej wady wzroku, której nie mogą skorygować okulary. 

 

Tym samym MF stwierdził, że jedynie w tych szczególnych sytuacjach świadczenie (zapewnienie soczewek pracownikowi) również objęte jest zwolnieniem na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Podziel się tym artykułem: