Wydobycie gazu łupkowego pozwoli wyeliminować konieczność importu tego surowca do Polski? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Wydobycie gazu łupkowego pozwoli wyeliminować...
KS
http://sxc.hu/

Wydobycie gazu łupkowego pozwoli wyeliminować konieczność importu tego surowca do Polski?

Podziel się tym artykułem:   

Polska może mieć od 346 do 768 mld m3 gazu w łupkach. Tak wynika z szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wydobycie gazu musi być opłacalne ekonomicznie

- Kluczowe znaczenie będzie miało to, ile gazu uda się wydobyć w sposób ekonomicznie uzasadniony. Sukcesem byłoby ok. 14 mld m3 gazu rocznie, co wyeliminowałoby jego import i poprawiło bezpieczeństwo energetyczne kraju – wyjaśnia Daria Kulczycka, dyrektor departamentu Energii i Ochrony Klimatu PKPP Lewiatan.

Polska ma mniejsze zasoby gazu łupkowego niż sądzono

Należy z dużym spokojem przyjąć informacje Państwowego Instytutu Geologicznego o naszych zasobach gazu łupkowego. Są to, co prawda wartości kilkukrotnie mniejsze niż te dotychczas prezentowane na podstawie szacunków amerykańskiej Agencji ds. Energii (EIA), ale z pewnością bliższe rzeczywistości. Zadawalające byłoby wydobycie ok. 14 mld m3 gazu rocznie, eliminujące jego import.

Koncesje dla firm będą niezbędne

Posługując się danymi z rynku amerykańskiego, taka skala wydobycia wymaga wykonania ponad 5 000 odwiertów, a więc nakładów rzędu 150-200 mld złotych. Oczywiście niezbędne będą też nakłady na infrastrukturę pozwalającą na przesył i energetyczne wykorzystanie gazu.

Racjonalne wydaje się więc stworzenie warunków do udziału w tym przedsięwzięciu, obok polskich przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego, także inwestorów zagranicznych. - Inaczej proces rozciągnie się na lata. Potrzebna jest mądra ustawa koncesyjna, chroniąca interesy Skarbu Państwa będącego właścicielem złoża oraz inwestorów, którzy oczekują ekonomicznej opłacalności wydobycia – tłumaczy Daria Kulczycka.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Podziel się tym artykułem: