Wręczono stypendia na rozwój obiecujących projektów...
http://sxc.hu/

Wręczono stypendia na rozwój obiecujących projektów studenckich

Wręczono granty dla laureatów V edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program wsparcia finansowego ma na celu realizację projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Skierowany jest do studentów uczelni wyższych w całym kraju. Partnerem projektu jest firma doradcza Deloitte.

Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowane do kół naukowych, stowarzyszeń akademickich, organizacji studenckich, a także nieformalnych grup studentów, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. W ramach programu, o granty mogą starać się zespoły studentów złożone z minimum trzech, a maksimum sześciu osób. Projekt wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym, zwłaszcza jeżeli mają charakter cykliczny i wymiar międzynarodowy.

Dofinansowanie w ramach V edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi otrzymało 9 projektów. Łączna pula grantów wyniosła 50 tys. PLN.

„Budowa i wpływanie na społeczność przyszłych liderów biznesu powinna być w naszym kraju jednym z priorytetów. Dlatego firma Deloitte zaangażowała się w stypendium, które realizuje pomysły biznesowe młodych ludzi, potrafiących działać zespołowo.” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte.

Lista laureatów V edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi:

Toruńskie Forum Giełdowe - domestic and European capital markets law regulations – inicjatywa, której celem jest wywołanie dyskusji nad problematyką prawa rynku kapitałowego, skierowana do studentów, a także teoretyków i praktyków zajmujących się tą dziedziną;
I Ogólnopolski Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych – skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni;
Emerging Europe – cykliczna międzynarodowa konferencja, podejmująca temat kryzysu zadłużenia panującego obecnie w Europie, skierowana do studentów;
Biblioteki Ekonomiczne – sieć prywatnych, niezależnych od uczelni wyższych bibliotek ekonomicznych;
Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych – badanie, które ma pokazać w jaki sposób funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz jego otoczenie instytucjonalne wpływają na rozwój innowacji w poszczególnych krajach;
III edycja Studenckiego Funduszu Inwestycji – projekt, w którym przez 3 miesiące wyselekcjonowana grupa osób inwestuje powierzony im kapitał w wysokości 10 tys. PLN na GPW oraz 10 tys. USD na Forex;
Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarkach transformacji – projekt zakładający przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz jej elementów w krajach po transformacji gospodarczej na przykładzie Polski, Ukrainy i Serbii;
Regulacja rynku kapitałowego a cykl koniunkturalny – projekt mający na celu popularyzację problematyki prawnej regulacji rynków kapitałowych wśród mieszkańców województwa podlaskiego w Polsce i kraju południowo morawskiego w Czechach;
Studencki Cashflow – projekt mający na celu edukację ekonomiczną młodych ludzi realizowaną poprzez szkolenia i warsztaty oraz gry planszowe o tematyce ekonomicznej.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kupując benzynę możesz trafić za kratki - absurdalna ustawa o VAT