Wprowadzenie usługi Twój e-PIT – dlaczego warto rozliczać PIT 2019 online / Programem PIT Pro? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 55 głosów
15%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

34 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

13 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Wprowadzenie usługi Twój e-PIT – dlaczego warto...
Justyna Nowak
suretybonds.com
Podatnik.Info

Wprowadzenie usługi Twój e-PIT – dlaczego warto rozliczać PIT 2019 online / Programem PIT Pro?

Podziel się tym artykułem:   

Planowana na przyszły rok usługa Twój e-PIT będzie miała za zadanie samoczynnie rozliczenie deklaracji PIT części podatników. Czy faktycznie tak będzie? Czy usługa Twój e-PIT będzie rozwiązaniem korzystniejszym niż samodzielne wyliczenie PIT online?

 

Dodatkowe ulgi przy rozliczeniu PIT online

Według założeń Ministerstwa Finansów, wdrażana usługa powinna przyczynić się do uproszczenia rozliczenia podatkowego. W oparciu o informacje uzyskane m. in. z identyfikacji numeru PESEL, podatnikowi ma zostać doliczona ulga rehabilitacyjna bądź prorodzinna.  Tak wygenerowana deklaracja nie będzie jednak w żaden sposób uzupełniała ulg nabytych przez podatnika samodzielnie w przypadku rozliczenia PIT online za pomocą programu..

Usługa Ministerstwa Finansów może nie uwzględniać m. in. ulgi na internet czy ulgi na leki. Ulga z tytułu ponoszenia opłat na utrzymanie łącza internetowego pozwala podatnikowi na odliczenie 760 zł z całorocznych opłat za uiszczenie rachunków od dostawcy usługi. Z obniżki tej można skorzystać dwukrotnie, rok po roku.

Ulga na leki, przeznaczona dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, umożliwia odliczenie od podatku kosztów nabycia leków, związanych bezpośrednio ze stanem zdrowia. W przypadku udokumentowanych wydatków (imiennych faktur, przelewów bankowych) podatnik może odpisać miesięczne koszty, które przekraczają 100 zł – jeśli w lutym wydał na leki na receptę 250 zł, przysługuje mu odpisanie 150 zł.

Jeśli podatnika dotyczą powyższe bądź podobne ulgi, rozliczenie PIT online przy pomocy programu PIT będzie rozwiązaniem dalece korzystniejszym. Dzięki możliwości uwzględnia należnych ulg na załączniku PIT/O, podatnik może odliczyć więcej poniesionych kosztów, niż w przypadku zdecydowania się na deklarację zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów.

  

Rozliczenie PIT online czy Twój e-PIT?

Nie dla każdego rozliczenie PIT online będzie przynosiło widoczne natychmiast korzyści. Jednakże, jeśli jednak podatnik rozlicza się przy uwzględnieniu dodatkowych odliczeń i ulg, deklaracja przygotowana odgórnie może nie być dla niego najlepszym rozwiązaniem. Brak konieczności ingerencji w odgórnie wypełnioną deklarację może wydawać się korzystne (również w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem), jednak każda, nawet najdrobniejsza zmiana, wiązać się będzie z koniecznością wypełnienia deklaracji samodzielnie.

W przypadku nowo powstałej usługi, nie trzeba obawiać się o przeoczenie terminu złożenia wniosku. Jednakże, jeśli będzie ona zawierać błąd (lub pominie obowiązującą ulgę), a podatnik nie zgłosi takiego faktu, system automatycznie przekaże ją do centrali wraz z dniem 30 kwietnia. W obecnej fazie prac nad projektem, pierwszymi beneficjentami Twojego e-PITu będą podatnicy rozliczający się przy użyciu formularzy PIT-37 i PIT-38. Na 2020 r. planowane jest rozszerzenie działania usługi na przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

W przypadku korzystania z ulg podatkowych, nieuwzględnionych w deklaracji wygenerowanej przez Twój e-PIT, rozliczenie PIT online wciąż jest najlepszym wyborem, oferującym wygodę i bezpieczeństwo, które sprawiają iż nie trzeba decydować się na automatyczne rozliczenie PIT.

   

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Podziel się tym artykułem: