Wolniejszy wzrost cen?
http://sxc.hu/

Wolniejszy wzrost cen?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Gospodarce, wraz ze spadkiem jej aktywności towarzyszą tendencje do wolniejszego wzrostu cen. Spośród dziewięciu składowych sześć działało w kierunku ograniczenia inflacji, zaś trzy w kierunku jej wzrostu. Z punktu widzenia kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach niepokoić może ponowny wzrost odsetka firm planujących podnoszenie cen na swe wyroby, wzrost jednostkowych kosztów pracy oraz niekorzystne tendencje wzrostu cen żywności na światowych rynkach.

48-850

Do spadku wskaźnika w największym stopniu przyczyniła słabnąca dynamika zadłużania się gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Zjawisko odchodzenia od finansowania zakupów zarówno tych typowo konsumpcyjnych jak i mieszkaniowych obserwujemy od początku drugiej połowy ubiegłego roku. Początkowo istotnym hamulcem akcji kredytowej było zaostrzenie kryteriów ich przyznawania przez banki. W ostatnim czasie pojawił się dodatkowy czynnik leżący po stronie gospodarstw domowych – brak wzrostu realnych wynagrodzeń a nawet niewielki ich spadek oraz pogarszające się perspektywy rynku pracy.

Drugi miesiąc z rzędu spadają ceny usług transportowych i magazynowych świadczonych przedsiębiorcom. To również symptom obecnego spowolnienia gospodarczego i kurczącego się popytu na te usługi. Ostatnie dane wskazują na wolniejszy wzrost cen usług magazynowych, zaś ceny na wszystkie rodzaje transportu oraz usługi kurierskie w ostatnim miesiącu wręcz spadły (ostatnie dostępne dane dotyczą lipca br.).

Zmniejszyło się zadłużenia skarbu państwa w ujęciu realnym. Wynikało to głównie z wykupu obligacji z wcześniej zgromadzonych środków oraz ze zmniejszonych potrzeb pożyczkowych państwa.

Ceny importu (ostatnie dostępne dane z czerwca br.) były nieco niższe niż miesiąc wcześniej. Od początku roku wykazują one tendencję do spadku, co było efektem zarówno zmian kursowych, stabilizacji a nawet spadku cen podstawowych surowców na rynkach światowych oraz zmiany struktury polskiego importu zmierzającej w kierunku zmniejszania się udziału dóbr inwestycyjnych a w szczególności maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Z punktu widzenia kształtowania się cen importu w przyszłości, niepokoi ostatnie osłabienie złotego względem euro. Ze względu na dominujący udział wymiany handlowej ze strefą euro osłabienie złotego może wpłynąć na podwyższenie cen importu.

Wśród przedsiębiorców nieznacznie spadła skłonność do obniżania, bądź utrzymywania cen na dotychczasowym poziomie. Tendencję do zmniejszania się liczby firm planujących podwyżki cen obserwujemy od początku bieżącego roku. Ostatnie, jak na razie nieznaczne jej ograniczenie może świadczyć o tym, że wiele firm wyczerpało możliwości dalszej redukcji kosztów i marż. Najwyższą skłonność do podnoszenia cen wykazują, podobnie jak przed miesiącem, producenci żywności, co może mieć związek ze ogólnoświatowym wzrostem cen surowców spożywczych. Najwyższą skłonność do obniżania cen wykazują producenci sprzętu transportowego oraz wyrobów elektronicznych.

Niepokojący z punktu widzenia kształtowania się procesów inflacyjnych jest wzrost jednostkowego kosztu pracy. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa redukowały koszty, przystosowując się do słabnącej koniunktury. Między innymi ograniczały koszty pracownicze, co można było obserwować od drugiej połowy ub. roku. Ostatnie dane wskazują na wzrost jednostkowego kosztu pracy, co oznacza iż dotychczasowe działania nie były wystarczające. W konsekwencji można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach firmy nie będą skłonne ani podnosić wynagrodzeń, ani zwiększać zatrudnienia, będą ograniczać czas pracy a jeśli to nie poprawi relacji przychodów do kosztów, zaczną zwalniać pracowników i ograniczać wynagrodzenia. Działania te zmniejszą popyt konsumpcyjny, na skutek czego ceny będą rosły wolniej.

 

Maria Drozdowicz
www.biec.org
 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?