Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową można złożyć...
http://sxc.hu/

Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową można złożyć bez wizyty w urzędzie skarbowym

Złożenie formularza PIT-16 stanowi warunek konieczny dla wyboru najprostszej formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa. Otwierając działalność nie trzeba jednak udawać się w tym celu do urzędu skarbowego. PIT-16 może być dołączony do formularza CEIDG-1.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od 1 lipca 2011 roku w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy tego dokonać poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1, co w znacznym stopniu skróciło okres czasu potrzebnego na załatwienie wszystkich formalności. We wniosku tym podatnik między innymi może dokonać wyboru preferowanej przez siebie formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów.

Warto w tym miejscu podkreślić, że elektroniczny system, służący do składania wniosków CEIDG-1 umożliwia przedsiębiorcy dołączenie wymaganego formularza PIT-16. Możliwość ta przysługuje jedynie nowym przedsiębiorcom.

Najprostsza forma opodatkowania

Jednym ze sposobów ustalania wartości podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest karta podatkowa. Ta najprostsza forma opodatkowania, przewidziana jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą małych rozmiarów, najczęściej o charakterze usługowym, usługowo-wytwórczym lub też handlowym.

Jej prostota wynika przede wszystkim z braku konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, składania zeznań i innych deklaracji podatkowych, jak również wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie bez znaczenia wydaje się ponadto fakt, że w przypadku karty podatkowej, wartość podatku dochodowego, ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy, jest niezmienna w ciągu trwania całego roku podatkowego, co stanowi ewidentną zaletę tej formy opodatkowania. Z drugiej jednak strony, w przypadku, gdy działalność gospodarcza w danym miesiącu nie przyniesie przychodu lub nawet wygeneruje stratę, przedsiębiorca i tak musi odprowadzić stosowną kwotę podatku za ten okres, co może być rozpatrywane jako dość znacząca wada.

Co więcej, opodatkowanie na zasadach ryczałtu wyklucza możliwość zmniejszenia kwoty podatku na podstawie ulg, jak również preferencyjnego rozliczenie rocznego wspólnie z małżonkiem.

Wybór tej formy opodatkowania wymaga obowiązkowego zgłoszenia, dokonywanego z zasady albo w urzędzie skarbowym do 20 stycznia – w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą albo przed rozpoczęciem działalności - w przypadku przedsiębiorców zakładających dopiero firmę.

W przypadku wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania przychodów, konieczne jest złożenie formularza PIT-16.

Złożenie PIT-16 razem z wnioskiem CEIDG-1 to nic trudnego

Jak już zostało wspomniane, przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą złożyć PIT-16. Jak wynika bowiem z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wniosek CEIDG-1 przewiduje możliwość dołączania do niego, wypełnionej uprzednio deklaracji PIT-16 i to także w postaci załącznika elektronicznego, stanowiącego część zgłoszenia. W tym celu, po określeniu wybranej przez podatnika formy opodatkowania w sekcji 18, jako karty podatkowej, należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik przy sformułowaniu 'dołączam wniosek PIT-16'. Po ukończeniu wprowadzania danych do wniosku, oraz weryfikacji ich poprawności, należy wybrać przycisk 'Dalej', przez co system automatycznie rozpocznie etap, polegający na wypełnieniu elektronicznego wniosku PIT-16. Po wprowadzeniu wszystkich danych, poprawnie wypełniony wniosek PIT-16 przesyłany jest wraz z wnioskiem CEIDG-1 do systemu.

Uwaga! Osoby, które nie posiadają jednak tzw. profilu zaufanego (jego potwierdzenie wymaga wizyty w urzędzie) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego muszą udać się osobiście do właściwego urzędu gminy, żeby wysłane elektronicznie formularze osobiście podpisać.

PIT-16 można złożyć elektronicznie także bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego przy wykorzystaniu danych autoryzujących na stronie Ministerstwa Finansów (mf.gov.pl).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?