Wniosek o indywidualną interpretację podatkową kosztuje...
http://sxc.hu/
Tax Care

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową kosztuje 40 zł

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W przyszłości organy skarbowe mają wydawać także interpretacje ogólne, które w teorii mają zastąpić część wyjaśnień indywidualnych.

Możliwość wnioskowania o indywidualną interpretację przepisów podatkowych istnieje od 2007 r. Po złożeniu wniosku o takie wyjaśnienie trzeba wpłacić na konto fiskusa 40 zł.

40 zł należy wpłacić do kasy urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku. Interpretacje wydawane są przez Ministra Finansów. Wnioski o interpretacje składa się do jednego z pięciu upoważnionych do wydawania takich opinii dyrektorów izb skarbowych. Obecnie interpretacje mogą wydawać dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na stronach resortu finansów można sprawdzić, który dyrektor wydaje interpretacje w sprawie podatników działających w danym województwie.

Interpretacja indywidualna: pytań może być kilka

Jeśli podatnik ma wątpliwość co do tego, jak zinterpretować prawo podatkowe w swojej indywidualnej sprawie, może sięgnąć po wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (formularz ORD-IN). Wnioskujący musi wyczerpująco opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, o interpretację którego się zwraca, a także przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. W jednym wniosku można prosić o wyjaśnienie kilku odrębnych spraw, choć trzeba przy tym pamiętać, że każda kolejna sprawa wiąże się z koniecznością zapłaty następnych 40 zł. Na odpowiedź fiskus ma co do zasady 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Indywidualne pytanie podatnika może dotyczyć każdego podatku. Wniosek nie zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy w dniu jego złożenia to indywidualne pytanie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz gdy taka sprawa została już rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji czy postanowieniu fiskusa.

Interpretacja ogólna: jedno pytanie w jednej sprawie
Od 2012 r. podatnicy mogą zwrócić się do Ministra Finansów o interpretację ogólną. Jej celem jest ujednolicenie stosowania przepisów podatkowych, które były różnie stosowane i interpretowane przez organy skarbowe w kraju. Wniosek o taką interpretację również dostępny jest na stronach internetowych resortu finansów.

Trzeba w nim opisać konkretną sytuację, w której przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane, wskazać organy wydające odmienne decyzje, daty wydania i sygnatury postanowień, decyzji lub interpretacji, w których w takim samym przypadku zastosowano różne przepisy. Co ważne, jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia. W wydawaniu interpretacji ogólnej Minister Finansów powinien uwzględnić orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacje bywają opóźnione

W teorii te rozwiązania miały pomóc podatnikom, ale w praktyce bywa różnie. Bardzo często organy skarbowe przesuwają termin wydania interpretacji, na przykład wzywając podatników do uzupełnienia wniosku. Na dodatek nie zawsze interpretacje dostatecznie wyjaśniają to, jak należy stosować przepisy. Wtedy podatnicy kierują takie interpretacje do sądów administracyjnych.
Obecnie bardzo trudno jest uzyskać interpretację ogólną. W tym roku minister finansów tylko 5 razy zdecydował się na wyjaśnienie, którego celem było ujednolicenie stosowania przepisów podatkowych. Zrobił to m.in. w sprawie zaliczenia do przychodów z działalności przychodów uzyskanych z umowy zlecenia czy umowy o dzieło z tytułu wykonywania usług.

Nowe interpretacje ogólne

Resort finansów zamierza dokonać zmian w przepisach o interpretacjach podatkowych. Według planów ministerstwa, od przyszłego roku w Ordynacji podatkowej znajdą się zapisy, wprowadzające inny rodzaj interpretacji ogólnych. Podobnie jak w przypadku obecnych interpretacji indywidualnych, byłyby one wydawane na wniosek podatnika, jednak mogliby stosować się do niej inni podatnicy, będący w tej samej sytuacji. Obecnie interpretacja obowiązuje jedynie podatnika, na wniosek którego została ona wydana.
Zgodnie z projektem zmian w Ordynacji podatkowej, organy skarbowe będą mogły odmówić wydania interpretacji indywidualnej, jeśli okaże się, że podatnik w danej sytuacji może skorzystać z wyjaśnień ogólnych. Resort liczy, że dzięki interpretacjom ogólnym spadnie liczba wyjaśnień indywidualnych.

Organy skarbowe będą mogły także odmówić wydania interpretacji, jeśli uznają, iż opisane przez podatnika działania mają na celu uniknięcie podatku.

W 2013 r. fiskus wydał 36 147 interpretacji indywidualnych. Podatnicy najczęściej pytali o podatki bezpośrednie, takie jak PIT (18 991), na drugim miejscu zaś znalazły się prośby o interpretacje przepisów o podatkach pośrednich, czyli o VAT i akcyzie (17 156). Interpretacji ogólnych zaś wyszło w ubiegłym roku jedynie 15.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy warto wnioskować o interpretację podatkową