Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Wkrótce deregulacja obejmie zawód maklera oraz doradcy...
http://sxc.hu/
PERK

Wkrótce deregulacja obejmie zawód maklera oraz doradcy inwestycyjnego

28 października 2012 odbyła się kolejna edycja państwowego egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych oraz I etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego. 

Najprawdopodobniej to jedna z ostatnich możliwości zdobycia, przed planowaną deregulacją, dokumentu dopuszczającego do zawodów wystawionego przez państwo.

Państwowy egzamin był gwarancją wysokiego poziomu osób doradzających Polakom w inwestowaniu?

„Widać wyraźnie, że rynek przyjął postawę wyczekującą na deregulację” – twierdzi Mariusz Baciński Prezes PERK Platformy Edukacyjnej Rynku Kapitałowego - „W porównaniu z poprzednimi edycjami egzaminów, przystąpiło o około 20% mniej kandydatów do zawodów niż obecnie. Wszyscy zastanawiają się jak będzie wyglądał rynek po deregulacji, choć należy być pewnym, że jakieś formy dobrowolnie zdawanych egzaminów pozostaną i będą stanowiły rekomendację dla zatrudniających”.

Spośród przystępujących do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych 288 kandydatów, zdało 46 (ok. 16%), natomiast spośród 66 zdających I etap doradcy inwestycyjnego pomyślnie egzamin zakończyło - 20 (ok. 30%).

Kolejna, być może ostatnia, edycja egzaminu państwowego zaplanowana jest na marzec 2013.

Loading Comments