Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Wkrótce mija termin złożenia rocznej deklaracji przez...
http://sxc.hu/

Wkrótce mija termin złożenia rocznej deklaracji przez podatników rozliczających się za pomocą karty podatkowej

Karta podatkowa jest jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą karty, powinni pamiętać, że do 31 stycznia muszą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową.

Deklarację należy złożyć na formularzu PIT-16A.W odróżnieniu od tradycyjnego zeznania podatkowego, wypełnienie deklaracji jest stosunkowo proste. Złożenie deklaracji po terminie przewidzianym przez ustawodawcę zagrożone jest karą grzywny.

Jakie informacje należy zawrzeć w deklaracji PIT-16A

Podatnik w deklaracji PIT-16A wykazuje wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od podatku w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. To uproszczenie wynika z faktu, że wysokość kwoty wpłacanego co miesiąc podatku została wcześniej z góry ustalona na cały rok decyzją wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego. Oprócz tego w deklaracji należy podać swój NIP, właściwy urząd skarbowy (dla miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) oraz dane identyfikacyjne.

Dlaczego podatnicy wybierają kartą podatkową?

Przede wszystkim z powodu łatwości rozliczania się za pomocą karty podatkowej z fiskusem. Podatnicy opodatkowani kartą są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców jest także kwotowe określenie wysokości stawki karty podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego. Ustalona przez naczelnika stawka obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od wielu czynników, m. in.:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jak należy opłacać podatek i kto może wybrać rozliczanie kartą podatkową?

Wpłat podatku należy dokonywać co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. Natomiast wpłatę za grudzień trzeba uregulować do 28 grudnia roku podatkowego, w wysokości ustalonej w decyzji urzędu skarbowego. W pierwszej kolejności podatek zostanie obniżony o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Za pomocą karty podatkowej rozliczać mogą się osoby, których rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej został uwzględniony w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów. Obwieszczenie zawiera 95 pozycji i jest dostępne TUTAJ.

O tym, jakich formalności należy dopilnować, aby móc rozliczać się za pomocą karty podatkowej, możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments