Wielkanocne spotkanie z pracownikami można zaliczyć do kosztów firmy - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Wielkanocne spotkanie z pracownikami można zaliczyć do...
Katarzyna Miązek, Dominik Mędrzycki
http://sxc.hu/
Tax Care

Wielkanocne spotkanie z pracownikami można zaliczyć do kosztów firmy

Podziel się tym artykułem:   

Przedsiębiorcy, którzy zorganizowali przedświąteczne spotkanie z pracownikami, tzw. „jajeczko”, często później mają wątpliwości, czy jego koszty można uznać za wydatek firmowy. A pracownicy często zastanawiają się, czy fakt, że wzięli udział w takim spotkaniu wielkanocnym nie zwiększy ich podatku.

Faktury za zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla swoich pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy, tym samym obniżając o wartość zakupów na tę okazję podatek dochodowy, jeśli sfinansuje je ze środków obrotowych. Podatku nie będzie mógł obniżyć za to, jeśli firmowe „jajeczko” sfinansuje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bez dodatkowego przychodu dla pracownika

Dla pracowników pojawienie się na takim spotkaniu świątecznym organizowanym przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu, który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Można to wywnioskować z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. Co za tym idzie, ich wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbyło się spotkanie w firmie, nie zostanie obniżone. Innymi słowy, przedsiębiorca organizujący spotkanie wielkanocne dla pracowników nie potrąci pracownikowi biorącemu udział w takim spotkaniu zaliczki na PIT oraz nie naliczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wartości nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, jakim w tym przypadku jest jednostkowy koszt spotkania przypadający na pracownika.

Przy Funduszu nie ma zasady „po równo”

Firmowe „jajeczko” przedsiębiorca może sfinansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale w różnej wysokości w stosunku do każdego pracownika. Ideą Funduszu jest niwelowanie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, stąd jego środki muszą być im przyznawane zgodnie z ich indywidualną sytuacją rodzinną i materialną. W praktyce takim zróżnicowaniem poziomu życia pracowników mogą być dodatkowe świadczenia z funduszu dla pracowników z najtrudniejszą sytuacją życiową (np. paczki ze słodyczami dla ich dzieci) czy pokrycie części kosztów takiego spotkania za lepiej sytuowanych pracowników z bieżącej gotówki firmowej. Co ważne, organizacja spotkania świątecznego dla pracowników pokryta środkami z zfśs nie jest kosztem firmy.

Którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania ze środków z zfśs? Oprócz pracowników i ich rodzin, byłych pracowników, emerytów i rencistów, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs również wszyscy ci, którym pracodawca przyzna prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Beneficjentami mogą być zatem też np. zleceniobiorcy.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Podziel się tym artykułem: