Wielkanocne spotkanie z pracownikami można zaliczyć do...
http://sxc.hu/
Tax Care

Wielkanocne spotkanie z pracownikami można zaliczyć do kosztów firmy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Faktury za zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla swoich pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy, tym samym obniżając o wartość zakupów na tę okazję podatek dochodowy, jeśli sfinansuje je ze środków obrotowych. Podatku nie będzie mógł obniżyć za to, jeśli firmowe „jajeczko” sfinansuje środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bez dodatkowego przychodu dla pracownika

Dla pracowników pojawienie się na takim spotkaniu świątecznym organizowanym przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu, który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Można to wywnioskować z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. Co za tym idzie, ich wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbyło się spotkanie w firmie, nie zostanie obniżone. Innymi słowy, przedsiębiorca organizujący spotkanie wielkanocne dla pracowników nie potrąci pracownikowi biorącemu udział w takim spotkaniu zaliczki na PIT oraz nie naliczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wartości nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, jakim w tym przypadku jest jednostkowy koszt spotkania przypadający na pracownika.

Przy Funduszu nie ma zasady „po równo”

Firmowe „jajeczko” przedsiębiorca może sfinansować ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale w różnej wysokości w stosunku do każdego pracownika. Ideą Funduszu jest niwelowanie różnic w poziomie życia pracowników i ich rodzin, stąd jego środki muszą być im przyznawane zgodnie z ich indywidualną sytuacją rodzinną i materialną. W praktyce takim zróżnicowaniem poziomu życia pracowników mogą być dodatkowe świadczenia z funduszu dla pracowników z najtrudniejszą sytuacją życiową (np. paczki ze słodyczami dla ich dzieci) czy pokrycie części kosztów takiego spotkania za lepiej sytuowanych pracowników z bieżącej gotówki firmowej. Co ważne, organizacja spotkania świątecznego dla pracowników pokryta środkami z zfśs nie jest kosztem firmy.

Którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania ze środków z zfśs? Oprócz pracowników i ich rodzin, byłych pracowników, emerytów i rencistów, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs również wszyscy ci, którym pracodawca przyzna prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Beneficjentami mogą być zatem też np. zleceniobiorcy.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Mniej badań lekarskich od 1 kwietnia