Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Wartość początkową kupionego prywatnie komputera ustal...
http://sxc.hu/

Wartość początkową kupionego prywatnie komputera ustal według cen nabycia

Gdy posiadasz prywatny samochód, komputer czy inny sprzęt i chcesz wykorzystać go na potrzeby działalności gospodarczej, wprowadzając do ewidencji środków trwałych firmy, musisz ustalić wartość początkową, od której rozpoczniesz amortyzację danego składnika. 

Jest nią cena nabycia, a gdy nie możesz jej ustalić, dokonaj wyceny uwzględniając ceny rynkowe.

Prowadząc działalność gospodarczą koniecznym jest wyszczególnienie aktywów stanowiących majątek prowadzonego przedsiębiorstwa. Pociąga to za sobą konieczność sporządzenia spisu lub w niektórych przypadkach stosownej ewidencji środków trwałych, w odniesieniu do których odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. W tym celu niezbędnym jest ustalenie wartości początkowej środków trwałych.

Możliwości jest kilka

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że sposób ustalenia wartości początkowej składnika majątku w dużym stopniu zależy od tego, w jaki sposób został nabyty. Istotnym jest, aby zaznaczyć, że artykuł 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje szereg możliwości nabycia środków trwałych, określając dla każdego z nich sposób wyceny początkowej, dla celów ujęcia w ewidencji. Należą do nich miedzy innymi:

• odpłatne nabycie, gdzie wartość początkową stanowi cena nabycia środka trwałego,
• wytworzenie we własnym zakresie – środek trwały wyceniany wg kosztu wytworzenia,
• nabycie w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, w przypadku których wartość początkową stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Gdy nie możesz ustalić ceny, ustal wartość rynkową

Należy przy tym pamiętać, że w sytuacji, gdy nie jest możliwym ustalenie ceny zakupu środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Ponadto warto podkreślić, że w razie, gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej przez powołanego na wniosek podatnika biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Loading Comments