Warto tworzyć nowe miejsca pracy
http://sxc.hu/

Warto tworzyć nowe miejsca pracy

Każdy pracodawca rozwijający swoją firmę może wyposażyć lub doposażyć tworzone stanowisko pracy, jeśli zechce zatrudnić osobę bezrobotną. W tym celu należy złożyć do Urzędu Pracy m.st. Warszawy „Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

Wymiar korzyści jest imponujący. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania to 20.196,66 zł, czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. A w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli nawet 50.491,65 zł).

Urząd pracy zrefunduje w szczególności następujące wydatki, niezbędne do utworzenia danego stanowiska pracy: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii.

Podstawą refundacji jest umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta pomiędzy Urzędem Pracy m. st. Warszawy a danym podmiotem. Pamiętać jednak należy, że wydatki te muszą być poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego przez urząd bezrobotnego.

Więcej informacji TUTAJ

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 124 głosów
48%

przez telefon

59 głosów
48%

z komputera

60 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także