Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Warto tworzyć nowe miejsca pracy
http://sxc.hu/

Warto tworzyć nowe miejsca pracy

Pracodawca, może utworzyć nowe miejsce pracy obniżając koszty z tym związane. A wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy i pieniądzom pochodzącym m.in. ze środków Funduszu Pracy.

Każdy pracodawca rozwijający swoją firmę może wyposażyć lub doposażyć tworzone stanowisko pracy, jeśli zechce zatrudnić osobę bezrobotną. W tym celu należy złożyć do Urzędu Pracy m.st. Warszawy „Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

Wymiar korzyści jest imponujący. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania to 20.196,66 zł, czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. A w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (czyli nawet 50.491,65 zł).

Urząd pracy zrefunduje w szczególności następujące wydatki, niezbędne do utworzenia danego stanowiska pracy: na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ergonomii.

Podstawą refundacji jest umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta pomiędzy Urzędem Pracy m. st. Warszawy a danym podmiotem. Pamiętać jednak należy, że wydatki te muszą być poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego przez urząd bezrobotnego.

Więcej informacji TUTAJ

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments