Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT-UE?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

W jakim terminie należy złożyć deklarację VAT-UE?

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT), wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT) lub sprzedaży usługi podatnikom zarejestrowanym w UE, posiadają obowiązek składania deklaracji podsumowującej VAT-UE.

Przepisy zezwalają podatnikom na składanie wspomnianych deklaracji w różnych odstępach czasowych (raz na miesiąc lub co trzy miesiące). Jeżeli podatnik VAT UE nie wykonuje w danym okresie rozliczeniowym żadnych czynności opodatkowanych, musi mimo wszystko złożyć deklarację dla potrzeb podatku VAT, jednak nie ma obowiązku składania „zerowej” informacji podsumowującej.  

 

Podatnicy składający deklarację kwartalną muszą spełniać kilka warunków naraz. W przypadku podatnika dokonującego wewnątrzunijnej dostawy towarów, w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość dokonanych przez niego transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 500 000 zł. Ponadto całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 500 000 zł. 

 

Podobnie jest w przypadku podatnika dokonującego wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT). Podczas takich transakcji, podatnik musi wykazać, że całkowita ich wartość w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000 zł. W najlepszej sytuacji są jednak podatnicy dokonujący dostawy usług opodatkowanych w kraju nabywcy. W tym wypadku nie ma żadnych limitów.    Jeśli podatnikom nie uda się zachować wyszczególnionych limitów (zostaną przez nich przekroczone), są zobowiązani złożyć deklaracje miesięczne. W przypadku, gdy przekroczenie limitu nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy i drugi miesiąc składa się do 15-go (lub 25-go jeśli deklaracja jest składana elektronicznie) następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Przekroczenie limitu może też nastąpić w trzecim miesiącu kwartału. W takiej sytuacji składana jest deklaracja kwartalna, jednak skutkiem przekroczenia limitu z tytułu WDT będzie obowiązek składania deklaracji miesięcznych w następnych okresach rozliczeniowych. 

 

Termin składania deklaracji VAT-UE

 

W przypadku miesięcznych oraz kwartalnych deklaracji VAT-UE, składanych w formie papierowej, termin ich oddania upływa po 15-ym dniu następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym. Te same deklaracje ale w formie elektronicznej muszą zostać złożone do 25-ego dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym.

 

 

Podziel się tym artykułem: