W spółce cywilnej przychód wspólnika określa się...
http://sxc.hu/

W spółce cywilnej przychód wspólnika określa się proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku

Zysk wypracowany przez spółkę osobową podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady, na których przedsiębiorcy rozdysponują pomiędzy sobą pieniądze nie są odgórnie narzucone, przez co wszystko zależy od zapisu umowy spółki.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spółki osobowe to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników. W przypadku np. spółki cywilnej, która w praktyce jest dość często formą prowadzenia działalności, spółką określa się zawartą na piśmie umowę wspólników, przez którą, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, jak również do wniesienia wkładu na poczet majątku jednostki gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, iż wspólnicy z zasady odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Można zatem powiedzieć, że podstawą istnienia spółek osobowych jest więź łącząca wspólników.

Choć spółka nie jest podatnikiem, w pierwszej kolejności ustala się wartość jej dochodu

W przeciwieństwie do podmiotów kapitałowych, spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Oznacza to, że jednostka gospodarcza nie może być samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, w związku z czym każdy ze wspólników jest zobowiązany indywidualnie rozliczyć się z organem podatkowym z tytułu uzyskanego przez siebie udziału w zysku spółki. W tym celu najpierw należy ustalić wartość dochodu, jaki wygenerowała spółka, tak jakby to ona była podatnikiem. W następnej kolejności , ustala się dochód poszczególnych wspólników, stosując przy tym zasadę proporcji, wynikającą z prawa do udziału w zysku spółki. Dopiero od tak ustalonej kwoty określa się wartość zobowiązania podatnika względem organu podatkowego.

Podział zysku nie zawsze zależny od wielkości faktycznego udziału w spółce

Jak już zostało wspomniane, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, w tym przypadku w spółce osobowej, u każdego wspólnika z zasady określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, iż w przypadku braku dodatkowych uwarunkowań, przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy w treści umowy spółki zostanie zawarta klauzula określająca inne zasady, według których dzielony będzie zysk, stanowiąca tym samym klucz podziału wypracowanego przychodu. Określenie udziału w zyskach dla poszczególnych wspólników w umowie spółki wydaje się być zatem dość ważne z punktu widzenia prawa podatkowego.

Ponadto istotnym wydaje się, aby podkreślić, że powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, jak również strat. Można zatem założyć, ze poniesione koszty będą podlegały analogicznemu podziałowi pomiędzy wspólników.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów