Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

W kosztach podatkowych można rozliczyć… podatki
http://sxc.hu/
Tax Care

W kosztach podatkowych można rozliczyć… podatki

Podatkami kwalifikującymi się jako koszty podatkowe są podatki, których ustawodawca nie wymienił w negatywnym katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorca będzie mógł zatem obniżyć podstawę do opodatkowania na przykład o kwotę podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku akcyzowego.

Kosztów uzyskania przychodu nie stanowią podatek od spadku i darowizn oraz podatki odgrywające w działalności gospodarczej największą rolę, tj. podatek dochodowy i podatek od towarów i usług. Ale uwaga, w przypadku VAT przepisy przewidują wyjątki.

VAT tylko w określonych sytuacjach

Pierwszy z nich dotyczy VAT-u naliczonego. Jego wartość podatnik będzie mógł rozliczyć w kosztach podatkowych, jeśli przysługuje mu zwolnienie od podatku VAT lub jeśli nabył opodatkowane VAT-em towary lub usługi w celu dalszego przetworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług. Kwota rozliczenia może wynosić maksymalnie równowartość podatku, o którą przedsiębiorca nie mógł obniżyć kwoty czy też uzyskać zwrotu różnicy podatku od towarów i usług,  pod warunkiem jednak, że podatek ten nie powiększył wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej. Przykładowo kosztem podatkowym przy zakupie samochodu osobowego będzie nieodliczona część VAT (przy zakupie tego typu auta można bowiem odliczyć tylko 60% VAT, nie więcej niż 6 tys. zł).

Druga sytuacja dotyczy VAT-u należnego. Jego wartość będzie kosztem podatkowym, jeżeli:

  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatek należny nie jest równocześnie podatkiem naliczonym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów  i usług; kosztem podatkowym jest jednak tylko wartość nieprzekraczająca kwoty podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w myśl ustawy o VAT,
  • podatnik przekazuje lub zużywa towary lub świadczy usługi na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  • podatek dotyczy nieodpłatnie przekazanych towarów, w przypadku gdy jedynym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.
     

Ostatnią możliwością rozliczenia wartości VAT-u w kosztach podatkowych jest sytuacja, gdzie kwota podatku VAT nie jest uwzględniona w wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku, które również podatnik amortyzuje. Odliczyć od podstawy opodatkowania wartość VAT-u można jedynie w części, w jakiej dokonano korekty VAT powodującej zmniejszenie podatku odliczonego.

Nie stanowiące kosztu podatkowego

Odliczeniu od przychodu nie podlega podatek dochodowy. Co ważne, nie ma tu znaczenia wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Niezależnie więc od tego, czy podatnik rozlicza się podatkiem liniowym, jest ryczałtowcem, czy też korzysta z karty podatkowej, wartość podatku dochodowego nie będzie stanowiła kosztu podatkowego.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

 

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także