Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

W jaki sposób małżonkowie rozliczają zyski z najmu?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

W jaki sposób małżonkowie rozliczają zyski z najmu?

Co roku wiele małżeństw czerpiących korzyści z wynajmowania nieruchomości ma wątpliwości w jaki sposób prawidłowo rozliczyć uzyskane przychody. 

Rozliczenie razem czy osobno?

Największe kłopoty małżonkom sprawia ustalenie, które z nich musi uwzględnić przychody z najmu w zeznaniu rocznym. Tymczasem ustawodawca przewidział dwie możliwości  rozliczenia tego typu dochodów, bez względu na metodę ich opodatkowania, - skalę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Mąż i żona mogą uczynić to zarówno wspólnie, jak i oddzielnie.

Jeżeli wynajmowana nieruchomość stanowi wspólność majątkową małżonków, to przychody z najmu mąż i żona wykazują po połowie w swoich zeznaniach. W przypadku opodatkowania skalą podatkową należy to zrobić na formularzu PIT-36, a ryczałtu na druku PIT-28.

W prosty sposób mozna to zrobić za pomocą bezpłatnego programu PIT 2012/2013.
 

W jaki sposób tylko jeden z małżonków może rozliczyć się z fiskusem?

Jeśli  małżonkowie chcą, żeby tylko jedno z nich rozliczało przychody z najmu, to muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania, a nie położenia wynajmowanego lokalu. Należy pamiętać, że mąż i żona wspólnie muszą zawiadomić organ podatkowy.

Ponadto oświadczenie trzeba składać co roku, nawet jeżeli małżonkowie w poprzednich latach informowali skarbówkę o fakcie rozliczania się z zysków z najmu tylko przez jednego z nich. Natomiast corocznie nie musimy zawiadamiać organu podatkowego o wyborze formy opodatkowania (skala lub ryczałt)w przypadku, jeśli nie zamierzamy jej zmieniać.

Jaki jest termin składania oświadczenia?

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mają obowiązek złożyć oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskają pierwszy w danym roku przychód z najmu. Ryczałtowcy tą samą czynność muszą wykonać najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego, w terminie pierwszej wpłaty podatku.

Oprócz tego należy pamiętać, że wybrana forma opodatkowania (skala lub ryczałt) obowiązuje przez cały rok podatkowy. W jego trakcie małżonkowie nie mogą zmienić metody rozliczania się z przychodów uzyskanych z wynajmowania należącej do nich nieruchomości.


Podatnik.info

 

 

 

Loading Comments