W 2013 r. dłużnicy zapłacą wyższe podatki
http://sxc.hu/
Tax Care

W 2013 r. dłużnicy zapłacą wyższe podatki

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Te, które dotyczą tylko przedsiębiorców mocno uderzają w kontrahentów nie wywiązujących się w terminie z płatności. Znaczną część nowych regulacji, jak np. w zakresie ulgi prorodzinnej w PIT odczują ponadto nie tylko przedsiębiorcy.

Tax Care w drugiej części podsumowania zmian podatkowych, przybliża wybrane nowe regulacje w podatku dochodowym. Większość nowych regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy nie tylko przedsiębiorców. Można wśród nich wskazać nowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej, w znacznej części likwidację ulgi internetowej oraz ograniczenie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana dla przedsiębiorców - uwaga na niezapłacone faktury

Najważniejszą zmianą w zakresie podatków dochodowych, jaka obowiązuje od tego roku to konieczność „wyjmowania” z kosztów nie zapłaconych faktur. Podobnie jak w przypadku VAT-u gdzie przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością korygowania odliczenia, gdy nie reguluje swoich zobowiązań również na gruncie podatków dochodowych dłużnik odczuje konsekwencje swoich opóźnień. I to znacznie szybciej. W przypadku bowiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku lub umowy) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty płatności, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconej należności. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów podatnik ureguluje zobowiązanie na rzecz kontrahenta, to w tym miesiącu ponownie zwiększy koszty uzyskania przychodów o kwotę z faktury. Niestety takie działania będą wymagały znacznych nakładów pracy. Przy czym zmienione regulacje dotkną nie tylko u dłużników. Małe firmy, których księgowość jest prowadzona w formie książki przychodów i rozchodów muszą prowadzić dodatkową ewidencję rozrachunków, z której będzie wynikało, kiedy dana faktura została zapłacona. Konieczne będzie także zadbanie o potwierdzenie płatności. W przypadku płatności przelewem jest nim potwierdzenie przelewu, w przypadku płatności gotówkowych może to być np. krótka informacja (na fakturze lub umowie) o przyjęciu zapłaty.

Zmiana ta weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. Jednak dla tych firm, które rozliczają podatek wpłacając zaliczki uproszczone zmiana będzie odczuwalna dopiero w 2014 r., kiedy będą rozliczały podatek za 2013 r. Wybierając bowiem ten sposób płacenia zaliczek przedsiębiorca określa wysokość wpłacanej zaliczki nie na podstawie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w danym miesiącu lecz w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w rocznym zeznaniu złożonym w poprzednim roku podatkowym albo 2 lata wcześniej (jeżeli w poprzednim roku ich dochód nie przekroczył kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej).

Zmiana dla rodziców – nowe zasady w uldze prorodzinnej

Ulga prorodzinna pozwala rodzicom (opiekunom), którzy wychowują dziecko zarówno małoletnie jak też uczące się do 25 roku życia oraz otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek obniżyć wyliczony w zeznaniu rocznym podatek. Jeszcze składając zeznanie za 2012 r. osoby te mają prawo do zmniejszenia zobowiązania wobec fiskusa o 1112,04 zł rocznie za jedno dziecko (lub 92,67 zł za każdy miesiąc). Od 2013 roku nie każdy skorzysta już z tej ulgi, za to niektórzy odliczą więcej (czyli w 2014 r. rozliczając 2013 r). Wszystko zależy od ilości dzieci oraz dochodów.

Osoby z jednym dzieckiem i dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł tracą prawo do ulgi. Natomiast osoby, które mają co najmniej trójkę dzieci zwiększą odliczaną kwotę o 50 % na 3 dziecko. W przypadku co najmniej 4 dzieci dodatkowo kwota odliczenia na 4 i każde następne dziecko ulega zwiększeniu o 100%. Bez zmian natomiast pozostanie sytuacja podatkowa rodziców dwójki dzieci i to bez względu na wysokość dochodów.

Zmiana dla internautów – więcej nie odliczą wydatków na internet

Likwidacja prawa do ulgi internetowej dotknie tych podatników, którzy już z niej korzystali. Pozostali podatnicy będą mogli w kolejnych dwóch latach odliczyć rocznie od dochodu udokumentowane wydatki poniesione na korzystanie z internetu, nie więcej jednak niż 760 zł. Likwidacja ulgi internetowej może najbardziej dotknąć małżonków z wysokimi zarobkami (gdy każde z nich zarabia co najmniej o 760 zł niż wynosi I próg podatkowy, czyli powyżej 85 528 zł). W przypadku osoby, która rozlicza się według 18-proc. stawki dostęp do sieci po zmianie przepisów może być więc droższy o 136,80 zł (18 % z 760 zł). Odpowiednio w przypadku małżonków kwota ta może wzrosnąć łącznie do 272 złotych.

Zmiana dla twórców – 50-proc. koszty zostały ograniczone

Natomiast dobrze zarabiający twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich, artyści uzyskujący przychody z praw pokrewnych (np. z praw do nagrań programów), a także wynalazcy przenoszący prawa własności do wynalazku czy też osoby przenoszące prawa do wzoru użytkowego lub znaku towarowego mają ograniczone możliwości korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu – mogą być zastosowane do momentu aż przekroczą one 42 764 zł. Przy czym twórcy, artyści, naukowcy czy wynalazcy zachowują prawo do odliczenia kosztów w wysokości faktycznie poniesionej (co ważne, to prawo nie zostało ograniczone żadnym limitem). 

Zmiana tylko dla przedsiębiorców  Konieczność zmniejszenia kosztów w przypadku niezapłacenia należności w 30 dni od upływu terminu płatności  Zmiana dotyczy kosztów poniesionych od 2013 r. 
Zmiana dla rodziców (opiekunów)

Rodzice z 1 dzieckiem i dochodami powyżej 112 tys. zł – tracą prawo do ulgi

Rodzice z 2 dzieci – bez zmian (bez względu na wysokość dochodów)

Rodzice z 3 dzieci – na pierwsze i drugie dziecko odliczają od podatku łącznie 2224,8 zł (2x1112,4 zł), na trzecie zwiększają o 556,2 zł (bez względu na wysokość dochodów);

Rodzice z 4 dzieci – na pierwsze i drugie dziecko odliczają od podatku łącznie 2224,8 zł (2x1112,4 zł), na trzecie zwiększają o 556,2 zł (bez względu na wysokość dochodów) a na czwarte 1112,4 zł (bez względu na wysokość dochodów). 

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.;

Odczuwalna będzie w momencie składania zeznania rocznego w 2014 r. 

Zmiana dla internautów  Osoby korzystające wcześniej z ulgi tracą prawo do odliczenia wydatków na internet 

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.;

Odczuwalna będzie w momencie składania zeznania rocznego w 2014 r.
Zmiana dla twórców, artystów i wynalazców  Odczuwalna dla zarabiających powyżej 85 528 zł (kwota przychodów)

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.;

Odczuwalna gdy 50-porc. koszty przekroczą 42 764 zł.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulgi podatkowe 2012 a 2013