Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

W 2012 roku Polska przeznaczy dwa razy więcej pieniędzy...
http://sxc.hu/

W 2012 roku Polska przeznaczy dwa razy więcej pieniędzy na utrzymanie administracji niż rozwój nauki

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą budżetową na 2012 rok. Wiele przesłanek wskazuje jednak, że rząd nie ma zamiaru przeprowadzić rzeczywistej reformy finansów publicznych.

Polityka finansowa państwa powinna stawiać sobie za cel stabilizacje finansów publicznych. Gdy jej brakuje przedsiębiorcy czują się niepewnie i wstrzymują inwestycje oraz nie decydują się na zwiększenie zatrudnienia. - Pozytywny sygnał ze strony rządu z pewnością przyniósłby efekty w postaci aktywniejszej działalności biznesu. Pracodawcy RP oczekują tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz usuwania barier biurokratycznych stojących na drodze rozwoju przedsiębiorstw - mówi ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.

Nakłady na naukę są zwiększane w zbyt wolnym tempie

Pozytywne należy przyjąć, mimo ograniczonych środków, długofalowy trend zwiększania wydatków na naukę, który w przyszłości powinien przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej. Wzrost nakładów o blisko 10 proc. jest jednak mniej imponujący, gdy zwrócimy uwagę na niską bazę wyjściową. Nawet po tak istotnym wzroście wydatków, na naukę będziemy przeznaczać mniej niż 5 mld zł (zaledwie 0,35 proc. PKB). - Nauka powinna być jednym z priorytetów polskiego rządu, a nakłady na nią powinny systematycznie rosnąć. Dziś na administrację wydajemy ponad dwa razy więcej – 12 mld zł – niż na naukę. Tymczasem to nie administracja wypracowuje i wdraża innowacyjne rozwiązania - przypomina Rogowiecki.

Wzrosną wydatki na pomoc społeczną

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wzrost wydatków na pomoc społeczną, co jest sprzeczne z koniecznością ograniczania wydatków. Wynika to z faktu, że wymienione kategorie wydatków mają charakter sztywny. - Dlatego postulujemy zwiększenie poziomu elastyczności wydatków budżetowych. Bez tego niemożliwe będzie konstruowanie prorozwojowych planów finansowych państwa - mówi ekspert.

Polskie prawo hamuje rozwój szybkiego internetu

Zdaniem Pracodawców RP uzasadniony jest wzrost, choć nadal będą jednak mniejsze niż w 2010 roku, wydatków na transport i łączność. Potrzeby inwestycyjne dotyczące zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do szybkiego internetu są ogromne. Inwestycje muszą ruszyć szybko, a do tego niezbędne jest wsparcie finansowe państwa, a także rozwiązanie problemów prawnych, które hamują dziś prywatne inwestycje w tej dziedzinie.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments