Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
sondaż 61 głosów
16%

Nadal jest zbyt niska

10 głosów
77%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

47 głosów
7%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
VAT a sprowadzenie auta z kraju Unii Europejskiej
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

VAT a sprowadzenie auta z kraju Unii Europejskiej

Podziel się tym artykułem:   

Konsekwencją zakupu samochodu w innym państwie Wspólnoty i użytkowania go na terenie Polski jest konieczność załatwienia wielu formalności. Jednymi z najbardziej uciążliwych dla nabywcy są te związane z podatkiem VAT.

Polski ustawodawca nakazuje zapłacenie podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w przypadku, gdy zakupiony pojazd jest nowy.

VAT-10 i VAT-23

Prawodawca zdefiniował pojęcie „nowego samochodu” w art.2 ust. 10 pkt a ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług. Stanowi on, że jako nowy traktuje się pojazd (o pojemności skokowej silnika większej niż 48 cm sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata), który nie przejechał więcej niż 6 tys. km lub od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. 23-procentowy podatek VAT od nabycia takiego auta należy uiścić w terminie 14 dni od daty zakupu. W tym celu należy we właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym złożyć następujące dokumenty:

VAT-10 - Deklaracja o podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu,

VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

>>>Pobierz aktywny formularz VAT-10 od Podatnik.info<<<

>>>Pobierz aktywny formularz VAT-23 od Podatnik.info<<<

Po dostarczeniu obydwu formularzy należny podatek trzeba wpłacić na rachunek wskazany przez fiskusa. Wtedy organ z urzędu wyda nam zaświadczenie o odprowadzeniu podatku – VAT-25. Od pojazdów, które przejechały więcej niż 6 tys. km i od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy (tzw. „samochody używane”), nie odprowadza się podatku VAT.

Opłata skarbowa - VAT-24 i VAT-25

Aby skorzystać ze wspomnianego zwolnienia, konieczne jest uzyskanie z Urzędu Skarbowego stosownego zaświadczenia. Jest ono potrzebne przy rejestracji samochodu. W celu jego zdobycia trzeba zapłacić opłatę skarbową w wysokości 160 złotych, a następnie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego na formularzu - VAT-24.

>>>Pobierz aktywny formularz VAT-24 od Podatnik.info<<<

Urząd Skarbowy wyda nam wówczas zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na formularzu VAT-25. Niestety, ustawodawca zwalnia podatnika z obciążenia w postaci opłaty skarbowej tylko w przypadku wydawania zaświadczenia przez organ z urzędu. Jeżeli natomiast podatnik sam występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, musi ponieść koszty w wysokości 160 złotych.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl