VAT od wielkanocnych prezentów dla pracowników
http://sxc.hu/
Tax Care

VAT od wielkanocnych prezentów dla pracowników

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ogóle natomiast nie opłaca się obdarowywać pracowników perfumami, bo obecnie wiąże się to z zakupem… kasy fiskalnej.

Przez podlegającą opodatkowaniu dostawę towarów w myśl art. 7 ust 2 ustawy o VAT rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez przedsiębiorcę towarów, jakie kupił „na firmę”, jeśli w chwili zakupu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT-u naliczonego. Ustawa wskazuje w szczególności, że VAT należny przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć od przekazania czy zużycia towarów na cele osobiste jego pracowników – w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych czy członków stowarzyszenia. W rezultacie od prezentów dla pracowników z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych co do zasady VAT-owiec zapłaci podatek do towarów i usług.

Upominek do 10 zł poza opodatkowaniem

Zapłaty podatku od prezentu, przy zakupie którego przedsiębiorca odliczył VAT, można uniknąć tylko w przypadku prezentów o małej wartości, kiedy na jednego obdarowanego:

  • ich łączna wartość nie przekracza w ciągu roku 100 zł, a przedsiębiorca skrupulatnie rejestruje, kogo obdarował,
  • kiedy jednostkowa cena prezentu nie przekracza jednorazowo (czyli w momencie przekazania prezentu) 10 zł netto – tu przedsiębiorca nie musi zapisywać, co i ile komu wręczył – czyli np. czekoladowy zając za 9,99 zł tak, voucher do teatru na kwotę 120 zł już nie. 


W przypadku wręczenia pracownikom koszy z kilkoma drobnymi prezentami, np. wielkanocnymi słodyczami, kiedy przedsiębiorca sam wybierał poszczególne smakołyki i potem sam skomponował takie kosze, to to pojedyncza cena poszczególnych produktów w jednym kosztu nie może przekroczyć 10 zł netto, a nie wartość całego kosza. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lipca 2013 r. o sygn. ILPP2/443-415/13-4/AD wynika, że „(…) przekazanie towarów w opakowaniu zbiorczym nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentu o małej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu zbiorczym nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 ust 6 ustawy o VAT. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym przeznaczonym do przewozu i przechowywania zawartości.”

Perfumy dla pracowników nieopłacalne

Niestety, obowiązujące od tego roku przepisy dotyczące obowiązku korzystania z kasy fiskalnej w obrocie z osobami fizycznymi powodują, że przedsiębiorca wręczający pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych perfumy może nieświadomie wpisać się na listę tych, którzy muszą posiadać kasy.

Koniec 2014 r. oznaczał wygaśnięcie rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe, obowiązujące od 2015 r. rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. poszerzyło zbiór przypadków, w których przedsiębiorca już po pierwszej transakcji z osobą fizyczną musi kupić kasę (zgodnie z pierwotnym założeniem o stopniowym wprowadzaniu kas we wszystkich przypadkach obrotu z osobami fizycznymi). I tak od tego roku kasę fiskalną musi mieć przedsiębiorca, który odpłatnie lub nieodpłatnie przekaże choćby jednej osobie fizycznej perfumy i wody toaletowe, o czym czytamy w §4 pkt 1 lit. o. ww. rozporządzenia.

Co do zasady, zgodnie z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz swoich pracowników. Niestety nie ma to zastosowania w przypadku dostawy na rzecz pracowników towarów wymienionych w §4 pkt 1 lit. m-o, tj:

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,


n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,


o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracodawca nie przysłał PIT-11 za 2017 rok?! Co robić