Uwagi ogólne nt. programu 500 plus
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Uwagi ogólne nt. programu 500 plus

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konsekwencje programu 500 plus

Bez wątpienia program 500 + niesie ze sobą konsekwencje finansowe dla budżetu państwa.

Ponadto, jak czytamy w art. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Pojawia się, zatem pytanie, czy te cele rzeczywiście zostaną osiągnięte i czy ustawodawca ma wystarczające narzędzia do weryfikacji, w jaki sposób pieniądze będą wydawane. Ustawa przewiduje weryfikację na etapie rozpatrywania wniosków, tzn., gdy organy właściwe będą miały wątpliwości, co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad. Ponadto, jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w celu analizy tych wątpliwości.

Kolejna wątpliwość, o której warto wspomnieć w zakresie programu 500 plus, to wpływ świadczenia na alimenty. Zapadł już pierwszy wyrok, w którym sąd jasno napisał, że nie zasądził żądanej kwoty, bo matka może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus. Mając powyższe na uwadze, należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w tym przypadku dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Czy nie ma, zatem podstaw do uwzględnienia świadczeń uzyskiwanych w ramach programu 500 + przy ustalaniu wymiaru obowiązku alimentacyjnego rodziców? W związku z ogromnymi wątpliwościami w tym zakresie i toczącą się dyskusją nie tylko w środowisku prawniczym, w dniu 22 kwietnia 2016 r. Prezydent RP złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych ustaw, w którym czytamy m.in. na zakres świadczenia alimentacyjnego nie będą wpływały świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+. W ciągu najbliższych tygodni (być może miesięcy) przekonamy się, czy ustawa wejdzie w życie i w jaki sposób sądy będą rozpoznawały sprawy o obniżenie alimentów ze względu na 500+.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!