Uwagi ogólne nt. programu 500 plus
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Uwagi ogólne nt. programu 500 plus

Konsekwencje programu 500 plus

Bez wątpienia program 500 + niesie ze sobą konsekwencje finansowe dla budżetu państwa.

Ponadto, jak czytamy w art. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Pojawia się, zatem pytanie, czy te cele rzeczywiście zostaną osiągnięte i czy ustawodawca ma wystarczające narzędzia do weryfikacji, w jaki sposób pieniądze będą wydawane. Ustawa przewiduje weryfikację na etapie rozpatrywania wniosków, tzn., gdy organy właściwe będą miały wątpliwości, co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad. Ponadto, jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), w celu analizy tych wątpliwości.

Kolejna wątpliwość, o której warto wspomnieć w zakresie programu 500 plus, to wpływ świadczenia na alimenty. Zapadł już pierwszy wyrok, w którym sąd jasno napisał, że nie zasądził żądanej kwoty, bo matka może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu 500 plus. Mając powyższe na uwadze, należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w tym przypadku dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Czy nie ma, zatem podstaw do uwzględnienia świadczeń uzyskiwanych w ramach programu 500 + przy ustalaniu wymiaru obowiązku alimentacyjnego rodziców? W związku z ogromnymi wątpliwościami w tym zakresie i toczącą się dyskusją nie tylko w środowisku prawniczym, w dniu 22 kwietnia 2016 r. Prezydent RP złożył do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych ustaw, w którym czytamy m.in. na zakres świadczenia alimentacyjnego nie będą wpływały świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+. W ciągu najbliższych tygodni (być może miesięcy) przekonamy się, czy ustawa wejdzie w życie i w jaki sposób sądy będą rozpoznawały sprawy o obniżenie alimentów ze względu na 500+.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także