Uwaga podatnicy! Nowy druk PIT/DS w rozliczeniu za 2016 rok
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Uwaga podatnicy! Nowy druk PIT/DS w rozliczeniu za 2016 rok

Kiedy podatnik składa PIT/DS?


Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 9 kwietnia 2015 roku. Dotyczą podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, takich jak:
 

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • księgi rachunkowe.


W takim przypadku podatnicy są zobowiązani samodzielnie obliczać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, według takich samych zasad, jakie obowiązują osoby uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotychczas wykazywali je w formularzu PIT-6.


Jednak w wyniku nowelizacji przepisów, zmieniło się to. W rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2016 roku, należy wykazać prowadzone działy specjalnej produkcji rolnej wraz z numerami i jednostkami miar w formularzu PIT/DS, który następnie należy dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.


Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Nowy druk PIT/DS – szczegółowy wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar”

Rozlicz PIT/DS w 5 minut z PIT Pro 2016/2017


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja posiada wszystkie aktualne druki, w tym PIT/DS, a także PIT-36 oraz PIT-36L. Za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanym przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:
 

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Uwaga! Niektórzy podatnicy nadal rozliczają się w PIT-6


Pomimo zmian w rozliczeniu dochodów podatników prowadzących działy specjalnej produkcji rolnej, niektórzy z nich, tak jak dotychczas miesięczne zaliczki na podatek dochodowy wykazują w formularzu PIT-6!


Dotyczy to osób, które dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. W takim przypadku zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także