Utrata prawa do zwolnienia w VAT
http://sxc.hu/
Tax Care

Utrata prawa do zwolnienia w VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ustawodawca pozwala niektórym przedsiębiorcom nie naliczać i nie płacić w danym roku VAT-u, o ile wartość ich sprzedaży nie przekracza w roku poprzednim wartości 150 000 zł, bez kwoty podatku (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).
 

Zwolnienie od podatku od towarów i usług jest też dostępne dla osób, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą w trakcie roku, jednakże tutaj limit zwolnienia jest przeliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia biznesu na przestrzeni roku – co oznacza, że jest siłą rzeczy mniejszy niż 150 000 zł.
 

Jeśli otwieramy firmę w trakcie roku, granicę obrotu wyznaczy iloczyn 150 000 zł i ilorazu liczby dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku przez liczbę dni w roku. Załóżmy, że otwarcie firmy ma miejsce 31 maja 2016 r.:

- wyliczenie, ile dni pozostało do końca roku: 366 – (31+29+31+30+30) = 215
- limit sprzedaży, którego przekroczenie odbierze zwolnienie w VAT = 150 000 zł * 215/366 = 88 114,75 zł.
 

Powrót co najmniej po roku przerwy
 

Po utracie prawa do zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług przedsiębiorca może do niego powrócić i ponownie z niego korzystać. Musi natomiast odczekać minimum rok, licząc od końca roku, w którym utracił przywilej (art. 113 ust. 11 ww. ustawy). Zatem utrata prawa do zwolnienia np. w lutym 2016 r. pozwala na powrót do zwolnienia dopiero w styczniu 2018 r. (o ile spełnione są oczywiście podstawowe warunki).
 

Zwolniony zyskuje w handlu ze zwolnionymi
 

Podatnik korzystający ze zwolnienia w VAT nie rozróżnia u siebie sprzedaży netto i brutto. Musi natomiast prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (art. 109 ust. 1). Zwolnienie oznacza zatem mniej papierkowej roboty, ale eliminuje odliczanie VAT-u naliczonego z faktur zakupowych. Korzystne okazuje się zatem dla przedsiębiorców, których odbiorcami są inni zwolnieni z VAT podatnicy. W praktyce o wyborze bądź nie prawa do zwolnienia zadecydować może indywidualna sytuacja każdego z przedsiębiorców (branża, rodzaj sprzedawanych produktów czy świadczonych usług itp.).
 

Formalności po przekroczeniu limitu, czyli rejestracja
 

Co w przypadku wystawienia faktury sprzedaży, która swoją wartością „przebija” naliczany od początku roku limit 150 000 zł? Zwolnienie traci moc z chwilą wykonania dokładnie tej czynności sprzedaży, a opodatkowaniu VAT-em podlega cała kwota uzyskana z tej sprzedaży, a nie tylko nadwyżka ponad limit.
 

Do obowiązków przedsiębiorcy, który utracił prawo do zwolnienia w VAT należą przede wszystkim dokonanie rejestracji dla VAT-u poprzez złożenie formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. Poza tym, od dnia przekroczenia granicy 150 000 zł, trzeba prowadzić już bardziej szczegółową ewidencję sprzedaży oraz dokonywanych firmowych zakupów. Podstawowym obowiązkiem pełnoprawnego VAT-owca jest też oczywiście składanie do fiskusa deklaracji VAT-owskich.


Katarzyna Miazek, Tax Care  

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
13 emerytura a podatek dochodowy – co musisz wiedzieć?