Gorące tematy
Czy Jednolity Plik Kontrolny pomoże w walce z oszustami podatkowymi?
Wyniki sondażu: sondaż 56 głosów
16%

Tak

9 głosów
63%

Nie

35 głosów
21%

Firmy i tak mają lepszych doradców podatkowych niż fiskus

12 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Urzędnika nie ominie kara za błędne decyzje
Redakcja
http://sxc.hu/

Urzędnika nie ominie kara za błędne decyzje

Podziel się tym artykułem:   

Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa, która regulować będzie kwestię naruszenia obowiązków. Urzędnik może zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności materialnej w przypadku narażenia obywatela na szkodę wskutek błędnie wydanych decyzji.

Odpowiedzialność finansowa będzie wyższa – dotychczas mogła ona wynosić do trzykrotności wynagrodzenia. Po zmianach możliwe będzie podniesienie tego progu nawet do wysokości rocznej wypłaty.

Jednak droga do wyegzekwowania bezpośredniej odpowiedzialności urzędnika nie jest taka prosta. Aby dowieść winy przedstawiciela prawa, należy najpierw udowodnić ją prawomocnym wyrokiem sądu. Następnie prokurator powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które wykaże, który podpisany pod decyzją urzędnik naruszył przepisy lub też działał na naszą niekorzyść. W dalszej kolejności, musi zostać wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu odszkodowania przyznanego przez sąd przez kierownika jednostki. Dopiero wtedy urzędnik może ponieść konsekwencje majątkowe swojego czynu.

Nowy również będzie sposób postępowania sądu, który będzie prowadził postępowanie wyjaśniające. Sąd, rozstrzygając odwołanie od zaskarżonej decyzji wydanej na niekorzyść podatnika, będzie automatycznie rozstrzygał także kwestię naruszenia prawa przez taką decyzję oraz będzie decydował, czy urzędnik powinien ponieść konsekwencje swojego czynu.

Podziel się tym artykułem: