Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 422 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

83 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

89 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

250 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Urzędnika nie ominie kara za błędne decyzje
Redakcja
http://sxc.hu/

Urzędnika nie ominie kara za błędne decyzje

Podziel się tym artykułem:   

Od dziś zaczyna obowiązywać ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa, która regulować będzie kwestię naruszenia obowiązków. Urzędnik może zostać pociągnięty do osobistej odpowiedzialności materialnej w przypadku narażenia obywatela na szkodę wskutek błędnie wydanych decyzji.

Odpowiedzialność finansowa będzie wyższa – dotychczas mogła ona wynosić do trzykrotności wynagrodzenia. Po zmianach możliwe będzie podniesienie tego progu nawet do wysokości rocznej wypłaty.

Jednak droga do wyegzekwowania bezpośredniej odpowiedzialności urzędnika nie jest taka prosta. Aby dowieść winy przedstawiciela prawa, należy najpierw udowodnić ją prawomocnym wyrokiem sądu. Następnie prokurator powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które wykaże, który podpisany pod decyzją urzędnik naruszył przepisy lub też działał na naszą niekorzyść. W dalszej kolejności, musi zostać wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu odszkodowania przyznanego przez sąd przez kierownika jednostki. Dopiero wtedy urzędnik może ponieść konsekwencje majątkowe swojego czynu.

Nowy również będzie sposób postępowania sądu, który będzie prowadził postępowanie wyjaśniające. Sąd, rozstrzygając odwołanie od zaskarżonej decyzji wydanej na niekorzyść podatnika, będzie automatycznie rozstrzygał także kwestię naruszenia prawa przez taką decyzję oraz będzie decydował, czy urzędnik powinien ponieść konsekwencje swojego czynu.

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl