Urzędnicy skrupulatnie kontrolują prawidłowość...
http://sxc.hu/

Urzędnicy skrupulatnie kontrolują prawidłowość opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zadań przez Ministra Finansów w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych w latach 2010-2011. Zdaniem NIK Minister Finansów prawidłowo zorganizował pracę Służby Celnej oraz konsekwentnie egzekwował wykonywanie kontroli naliczania akcyzy, a także pobieranie podatku akcyzowego odprowadzanego przez legalne podmioty gospodarcze.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

NIK pozytywnie oceniła również działania Szefa Służby Celnej w zakresie ustalenia zadań kontrolnych Służby Celnej ograniczających nieprawidłowości w obrocie wyrobami alkoholowymi.

Praca celników jest dobrze zorganizowana

NIK pozytywnie oceniła wykonywanie zadań przez Ministra Finansów w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych w okresie objętym kontrolą. Zdaniem NIK Minister Finansów, w kontrolowanym okresie, prawidłowo zorganizował pracę Służby Celnej oraz konsekwentnie wymagał od podległych organów, by przeprowadzały kontrole prawidłowości naliczania i pobierania należnego podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych przez legalnie działające podmioty gospodarcze. W ocenie NIK Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej prawidłowo ustalał zadania kontrolne Służby Celnej mające na celu ograniczenie nieprawidłowości w obrocie wyrobami alkoholowymi.

Celnicy systematycznie eliminują skażony alkohol z rynku

Ponadto NIK stwierdziła, że Służba Celna przeprowadzała systematyczne kontrole w obszarze obrotu skażonym alkoholem etylowym i wyrobami na bazie tego alkoholu, a rozmiary wykrywanych przez Służbę Celną nieprawidłowości wykazały tendencję malejącą. NIK pozytywnie oceniła także działania resortu finansów w zakresie spójności prawa polskiego z wspólnotowym w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych.

Polskie przepisy są spójne z prawem unijnym

Izba uznała za rzetelne działania Ministra Finansów w zakresie monitorowania zgodności polskiego prawa z przepisami unijnymi poprzez analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązujących przepisów podatkowych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych. NIK zauważyła, że analizę orzecznictwa prezentowano i omawiano na naradach kadry kierowniczej Służby Celnej, a Komisja Europejska nie prowadziła postępowań wobec Polski z powodu niezgodności ustawodawstwa unijnego z polskimi regulacjami o akcyzie od wyrobów alkoholowych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wzrost szarej strefy z powodu podwyżki akcyzy na alkohol to fakt czy mit?