Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Uproszczono procedurę ustanowienia pełnomocnika przez...
http://sxc.hu/

Uproszczono procedurę ustanowienia pełnomocnika przez przedsiębiorcę

Kto może wpisać pełnomocnika do rejestru?

Rejestr pełnomocnictw jest częścią składową systemu CEIDG. Tak więc jest przeznaczony dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEIDG (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej) i tylko oni mogą dodać pełnomocnika do rejestru. Rejestr pełnomocnictw, podobnie jak informacje o przedsiębiorcach zawarte w systemie CEIDG, są w pełni jawne i dostępne dla każdego. Dane pełnomocnika wraz z określonym zakresem spraw, do którego przedsiębiorca ustanowił pełnomocnictwo (z wyjątkiem numeru PESEL i adresu zamieszkania), są dostępne na stronie CEIDG.

>>>Przedsiębiorco! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Procedura wyznaczania pełnomocnika

Aby wyznaczyć pełnomocnika, przedsiębiorca musi wypełnić rubrykę 30 na formularzu CEIDG-1. Należy określić w niej następujące informacje o pełnomocniku:
- czy jest osobą prawną,
- podać ewentualną nazwę jego firmy,
- imię i nazwisko,
- PESEL lub nr KRS,
- datę urodzenia,
- NIP,
- posiadane obywatelstwa.

Jeżeli przedsiębiorca chce ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, musi wypełnić formularz CEIDG - PN. Należy pamiętać, że do rejestru można wpisać tylko ważnie ustanowionych pełnomocników na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Samo wpisanie danych pełnomocnika do CEIDG nie wystarczy do jego ustanowienia bez wcześniejszego sporządzenia pisemnego pełnomocnictwa (np. ogólnego lub rodzajowego).

Koniec z koniecznością każdorazowego uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Dotychczas przedsiębiorca musiał uiszczać opłatę skarbową każdorazowo, gdy składał dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Działo się tak niezależnie od tego, czy składano oryginał, czy kopię (odpis, wypis) tego dokumentu. Od 1 stycznia przedsiębiorca wpisując do rejestru dane ustanowionego wcześniej pełnomocnika i określając rodzaj spraw, do prowadzenia których został on wyznaczony, nie będzie musiał uiszczać opłaty skarbowej każdorazowo.

Teraz pełnomocnik reprezentując przedsiębiorcę w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, będzie mógł powołać się na figurowanie w rejestrze pełnomocnictw. Dzięki temu pełnomocnik nie będzie musiał powoływać się, ani dostarczać do akt sprawy dokumentów potwierdzających jego prawo do reprezentowania swojego mocodawcy.

Należy jednak pamiętać, że powyższa procedura nie dotyczy spraw podatkowych i skarbowych.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także