Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Uproszczenie zasad opodatkowania przedsiębiorstw
http://sxc.hu/

Uproszczenie zasad opodatkowania przedsiębiorstw

Wprowadzenie wspólnego dla całej UE systemu opodatkowania przedsiębiorstw ułatwi im prowadzenie działalności na jednolitym rynku, a także obniży jej koszty.

Przepisy podatkowe tak bardzo różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, że rozwijanie działalności na jednolitym rynku może być dla przedsiębiorstw skomplikowane i kosztowne. Tymczasem jednolity rynek ma właśnie umożliwiać swobodny przepływ osób, towarów i kapitału w całej UE.

Komisja zaproponowała wspólny zbiór przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju UE. Na mocy proponowanych przepisów przedsiębiorstwa te mogłyby składać pojedyncze - skonsolidowane - rozliczenie podatkowe obejmujące ich łączne dochody uzyskane w UE.

Pozwoliłoby to zwiększyć konkurencyjność Unii i przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego oraz podniesienia poziomu zatrudnienia.

Jak wynika z szacunków Komisji, nowe przepisy pozwoliłyby firmom zaoszczędzić około 2 mld euro. Dodatkowe oszczędności w wysokości 1 mld euro uda się osiągnąć, jeśli dzięki uproszczonym przepisom podatkowym przynajmniej 5 proc. małych przedsiębiorstw z UE rozszerzy swoją działalność na inne kraje.

Unia stałaby się również bardziej atrakcyjna dla firm spoza jej terytorium, którym w oparciu o nowe przepisy również łatwiej byłoby prowadzić działalność w państwach członkowskich.

Na czym polega zmiana

Stawki podatku od osób prawnych w krajach UE nie ulegają zmianie. Państwa członkowskie nadal mogą same decydować o stawkach podatku dochodowego od przedsiębiorstw.

Obliczając należny podatek, przedsiębiorstwa będą mogły wybrać, czy chcą rozliczać się osobno w poszczególnych krajach czy w oparciu o wspólny zbiór przepisów.

Wyobraźmy sobie firmę, która prowadzi działalność w czterech państwach UE - w trzech z nich osiąga zyski, w jednym ponosi straty.

Taka firma będzie mogła złożyć jedno zeznanie podatkowe zamiast czterech. Dzięki temu będzie mogła zsumować swoje zyski, odjąć od nich straty i w oparciu o wspólne przepisy określić wysokość zwolnień i odliczeń podatkowych, co pozwoli ustalić jedną - skonsolidowaną - podstawę opodatkowania.

Poszczególne z owych czterech krajów naliczą od określonej części podstawy odpowiednią kwotę podatku - w oparciu o swoje krajowe stawki. Odpowiednią część podstawy określa się za pomocą metody szczegółowo opisanej w nowych przepisach.

Aby propozycja Komisji weszła w życie, rządy państw członkowskich muszą ją przyjąć po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.

 

 

Udostępnione przez KE
https://ec.europa.eu

Loading Comments
Zainteresuje cię także