Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Uniknij błędów w e-PIT!
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Uniknij błędów w e-PIT!

Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2012 roku. Przede wszystkim należy pamiętać o wyposażeniu się w wręczony nam przez płatnika formularzu PIT-11 (znacznie rzadziej o druku PIT-8C), na podstawie którego dokonamy rozliczenia rocznego. Ponadto musimy dysponować odpowiednimi dokumentami (np. faktura, orzeczenie o niepełnosprawności), które potwierdzają nasze uprawnienia do skorzystania z ulg podatkowych. Co prawda nie dołącza się ich do zeznania rocznego, ale urząd skarbowy może zażądać ich okazania w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono PIT.

Znacznie zminimalizować  ryzyko popełnienia błędu można np. wypełniając e-PIT. W prosty sposób można to zrobić za pomocą darmowego programu PIT Pro 2012. Intuicyjny system zwróci użytkownikowi uwagę odpowiednim komunikatem na możliwość popełnienia przez niego pomyłki w obliczeniach. Oprócz tego rozliczając się w formie elektronicznej mamy czas na uważne wypełnienie wszystkich pól, a w razie popełnienia błędu bardzo szybko możemy dokonać korekty.

Pamiętaj o aktualnej wersji programu

Rozliczając się w formie elektronicznej należy pamiętać o sprawdzeniu, czy wersja programu z którego korzystamy jest aktualna. PIT Pro 2012 przed każdym jego uruchomieniem pyta użytkownika, czy chce zainstalować nowszą wersję oprogramowania, jeżeli jest ona dostępna.

W takim przypadku na ekranie komputera podatnika w momencie włączenia programu pojawi się komunikat o treści: znaleziono aktualizację aplikacji, czy chcesz ją zainstalować? Należy kliknąć tak, a następnie pobierz aktualizację. Kiedy zostanie ona pobrana, trzeba ponownie włączyć aplikację i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Gdy instalacja aktualizacji dobiegnie końca, należy jeszcze raz uruchomić program. Zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli nam w wygodny sposób rozliczyć się z fiskusem.

Uważnie wpisz swoje dane osobowe

Aby system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów zidentyfikował podatnika, musi on podać następujące dane:

  • PESEL,
  • NIP(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011 rok.


Ponadto  dzięki  e-PIT  eliminujemy ryzyko popełnienia błędów popełnianych przez podatników wypełniających  deklarację w formie papierowej. Najczęściej zapominają oni podpisać  zeznanie roczne oraz popełniają błędy w obliczeniach. Często również nie dołączają do rozliczenia załączników, przez co duża liczba osób traci szansę na skorzystanie z ulg podatkowych. Dodatkowo zamiast własnego identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) wpisują identyfikator płatnika.

Oprócz tego notorycznie wypełniamy rozliczenie roczne na nieaktualnych formularzach podatkowych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wielu Polaków używa ubiegłorocznych druków, nie chcąc fatygować się do urzędu skarbowego w celu zaopatrzenia się w ich najnowsze wersje. Ściągając formularze z internetu nie sprawdzamy, czy są aktualne. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych internetowych aplikacji, takich jak bezpłatny program PIT Pro 2012.


Musisz dowiedzieć się więcej o tym, jak prawidłowo wypełnić PIT-37 w 2013 r. oraz jakie są różnice pomiędzy PIT-36 a PIT-37.Podatnik.info

 

 

Loading Comments
Zainteresuje cię także