Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Umowa zlecenie - uwzględniać w PIT 2019? Jak rozliczyć...
pixabay.com
mf.gov.pl

Umowa zlecenie - uwzględniać w PIT 2019? Jak rozliczyć umowę zlecenie?

Czy umowa zlecenie musi być uwzględniona w PIT? Ile wynoszą koszty uzyskania dochodu?  

 

Przejdź do akapitów:

Umowa zlecenie – PIT nie zawsze obowiązuje

Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, obowiązkiem zleceniodawcy jest pełnienie funkcji płatnika względem zatrudnionej przez siebie osoby i pobieraniem zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zleceniobiorca jest wówczas zwolniony z osobistego uiszczania należnych fiskusowi kwot, a za wykonaną pracę otrzymuje on płacę netto, pomniejszoną o obowiązujące składki. Umowę zlecenie (cywilnoprawną), tak jak umowę o pracę, należy rozliczyć przy pomocy formularza PIT-37.

  

W przypadku podjęcia pracy w ramach umowy cywilnoprawnej, osiągnięte dochody zostaną opodatkowane przy zastosowaniu tzw. zasad ogólnych i obecnej skali podatkowej. W zależności od ich wielkości, opodatkowanie może wynosić 18% bądź 32%. Należy zwrócić jednak uwagę na wartość, na jaką opiewa umowa zlecenie. PIT powinien zawierać jedynie te, których wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł. W przypadku niższych kwot, wypłata jest rozliczana w formie ryczałtu w wysokości 18%, a podatek zostanie potrącony w trakcie roku, dzięki czemu nie trzeba uwzględniać takiej kwoty w zeznaniu PIT.

  

Zeznanie roczne a umowa zlecenie – PIT od umów cywilnoprawnych

Zasada uzupełnienia deklaracji PIT w oparciu o podpisane umowy cywilnoprawne jest identyczna jak w przypadku umowy o pracę. Wiodącymi dokumentami, bez których prawidłowe uzupełnienie formularza PIT jest niemożliwe, są otrzymane do końca lutego PIT-11 od pracodawców. To właśnie w nim umieszczone są informacje na temat wartości osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu, wraz z kosztem jego uzyskania i wysokością zaliczek, pobranych na poczet składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, jak również podatku dochodowego. Koszty uzyskania przychodu różnią się w zależności od rodzaju umowy i mogą wynosić pomiędzy 20% a 50%.

  

W sytuacji zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie przez kilku pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego, rozliczana deklaracja PIT powinna zawierać informacje z PIT-11 od każdego zleceniodawcy. Nieotrzymanie PIT-11 powinno być wyjaśnione jak najprędzej, celem uniknięcia problemów z fiskusem. Podatnik, który posiada wszystkie deklaracje PIT od zleceniodawców może wyliczyć należny podatek od umów cywilnoprawnych. Od sumy osiągniętego dochodu z różnych źródeł należy odjąć właściwe ulgi oraz odliczenia, a ostateczna kwota wskaże niedopłatę lub nadpłatę podatku.

  

Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie – PIT, niezależnie od rodzaju zobowiązania, można złożyć przy użyciu programu PIT, dzięki czemu procedurę tę można przeprowadzić bezpiecznie, wygodnie i szybko. Użytkownik aplikacji może złożyć kompletną deklarację wraz z wymaganymi załącznikami i należnymi ulgami. Zleceniobiorco – rozlicz swój PIT wraz z nami!

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2019?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro 2019/2020 już dziś! 

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Zainteresuje cię także