Umorzenie opłat czynszowych trzeba opodatkować
http://sxc.hu/

Umorzenie opłat czynszowych trzeba opodatkować

Wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat czynszowych stanowi dla podatnika przychód. W związku z tym podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje koniecznością wykazania stosownej wartości w rocznym zeznaniu podatkowym.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przyczyny umorzenia zobowiązania z opłat czynszowych takiej decyzji mogą być różne, aczkolwiek najczęściej wynikają one z trudnej sytuacji materialnej lub życiowej zadłużonego lokatora. Podatnik powinien jednak pamiętać, że może ono również wynikać z przedawnienia przeterminowanych długów.

Tak czy inaczej podatkowe skutki takiego zdarzenia są podobne, co zostało przedstawione w dwóch niezależnych indywidualnych interpretacjach podatkowych – wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/415-348/09-2/AA) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-144/10/HK).

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

Wartość umorzenia jako przychód podatnika

Wartość umorzenia zaległości z tytułu opłat czynszowych stanowi dla podatnika ewidentne przysporzenie majątkowe, można zatem zaliczyć je do przychodów uzyskiwanych z innych źródeł. Wynika to wprost z artykułu 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, przychodami, oczywiście z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w zapisie wspomnianego aktu prawnego, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Obowiązek podatkowy

W związku z powyższym, podatnik powinien pamiętać o tym, że z w związku z umorzeniem należności spółdzielni mieszkaniowej, zostaje on obciążony podatkiem z tytułu uzyskanego w ten sposób dochodu.

Ponadto, wspomniana kwota umorzenia musi zostać wykazana w zeznaniu rocznym, składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

PIT-8C

Obowiązek podatkowy powstały po stronie lokatora, będącego dłużnikiem spółdzielni mieszkaniowej nie jest jedyną konsekwencją wynikającą z umorzenia zaległości z tytułu umorzenia czynszu. Na podstawie art. 42a wspomnianej już ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów.

Oznacza to, że w razie umorzenia zaległych należności pieniężnych z tytułu niezapłaconego czynszu, spółdzielnia jako płatnik podatku będzie obowiązana sporządzić dla każdego lokatora odrębnie stosowną informację podatkową. W praktyce dokonuje się tego na druku PIT-8C i w terminie
do końca lutego następnego roku podatkowego przekazuje wszystkim zainteresowanym podatnikom oraz do właściwych dla nich urzędów skarbowych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Polaków coraz częściej nie stać na zapłacenie czynszu