Ulgi i odliczenia w PIT-36L 2018/2019 - z jakich ulg możemy skorzystać? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Ulgi i odliczenia w PIT-36L 2018/2019 - z jakich ulg...
Justyna Nowak
Podatnik.info
Podatnik.Info

Ulgi i odliczenia w PIT-36L 2018/2019 - z jakich ulg możemy skorzystać?

Podziel się tym artykułem:   

PIT-36L to formularz przeznaczony dla przedsiębiorców i wspólników spółek osobowych oraz osób rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym. Jego szczególną odmianą jest PIT-36LS, przeznaczony dla osób prowadzących przedsiębiorstwa w spadku, opodatkowaną podatkiem liniowym.

 

Podatek liniowy – na czym polega?

Forma liniowa oznacza, że niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów, stosuje się podatek w stałej stawce 19%. Nie zakłada ona kwoty wolnej od podatku ani opodatkowania nadwyżek dochodu ponad 85.528 zł wyższą stawką. Jeśli osoba, która rozlicza się na PIT-36L, uzyskuje jednocześnie przychody z innych źródeł, musi złożyć też inne deklaracje podatkowe. Termin na złożenie deklaracji PIT-36L mija 30 kwietnia roku podatkowego, który następuje po roku rozliczanym na zeznaniu.

  

Aby móc rozliczać się liniowo, należy złożyć oświadczenie o podjęciu takiego wyboru do 20 stycznia danego roku. Inną opcją jest wybór tej formy opodatkowania już podczas zakładania działalności, na druku CEIDG-1. Po złożeniu takiej deklaracji będzie ona ważna aż do momentu, w  którym podatnik zrezygnuje lub utraci prawo do takiego rozliczenia.
  

Ograniczenia przy rozliczaniu PIT-36L

Podatnicy, którzy składają PIT-36L, nie mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem ani jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie jest to możliwe nawet jeśli część ich dochodów jest rozliczana według skali podatkowej, na przykład na PIT-36 lub PIT-37.
 

Odliczenia od dochodu w PIT-36L 2019

Rozliczając się na druku PIT-36L 2019 możemy uwzględnić jedynie część ulg podatkowych dostępnych dla podatników PIT, natomiast te dla podatników CIT nie są dostępne.

Oto ulgi, z których można skorzystać:

  • ulga B+R (na działalność badawczo – rozwojową), w celu jej rozliczenia należy złożyć załącznik PIT/BR;

  • składki ZUS (emerytalno – rentowa, wypadkowa i chorobowa);

  • składki zdrowotne;

  • IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego);

  • ulga abolicyjna (dochody zagraniczne);

  • 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Odliczenia od podatku to składki zdrowotna i ulga abolicyjna. W przypadku składki zdrowotnej – odliczana jest do wartości 7,75% podstawy wymiaru.

 
Odliczenia są uwzględnianie w deklaracji, pod warunkiem, że:

  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

  • nie odliczono ich od dochodów opodatkowanych na zasadach skali podatkowej,

  • nie odliczono ich od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

  • nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

 
Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś!

Podziel się tym artykułem: