Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Ulga odsetkowa – komu jeszcze przysługuje?
Redakcja
http://sxc.hu/

Ulga odsetkowa – komu jeszcze przysługuje?

Podziel się tym artykułem:   

Ulga odsetkowa została zniesiona w 2007 roku, ale podatnicy spełniający formalne wymagania kwalifikujące do odliczenia mogą skorzystać z niej w ramach tzw. praw nabytych.

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej przysługuje podatnikom, którzy wzięli kredyt lub pożyczkę na cele związane z zakupem mieszkania w latach 2002-2006. Mogą oni odliczyć wydatki na spłatę odsetek od:-  kredytu mieszkaniowego,-  kredytu/pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego,- każdego kolejnego kredytu/pożyczki zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki w związku z powyższymi punktami – do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027.

>>>Odlicz ulgę odsetkową darmowym programem PIT Pro 2012<<<

Ustawodawca definiuje „kredyt mieszkaniowy” jako: kredyt/pożyczkę udzieloną bezpośrednio podatnikowi (nie deweloperowi, spółdzielni mieszkaniowej) w latach 2002-2006 na sfinansowanie inwestycji,zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe podatnika.


Do zeznania podatkowego, w którym podatnik stosuje ulgę odsetkową po raz pierwszy, dołączyć należy oświadczenie PIT-2K. Podaje się w nim konkretne dane dotyczące kredytu wymagane przez urząd skarbowy.

Można odliczyć tylko te odsetki, które zostały naliczone i zapłacone od 1 stycznia 2002 roku, a ich wysokość jest udokumentowana dowodem wystawionym przez uprawnione organy na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów/pożyczek. Czyli aby w danym roku podatkowym móc skorzystać w ulgi odsetkowej, trzeba odpowiednio wcześnie udać się do banku po zaświadczenie potwierdzające wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym odsetek. Nie składa się go do urzędu wraz z zeznaniem podatkowym, ale obowiązkiem jest je posiadać w momencie wezwania z urzędu do okazania dokumentów uprawniających do ulgi. Niestety, w wielu przypadkach wydanie takiego dokumentu jest płatne.

Ulga odsetkowa jest limitowana. W 2011 roku, według obwieszczenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. Nr 95, poz. 1089) wysokość podstawy określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325 990 zł.

Podziel się tym artykułem: