Ulga na nabycie nowych technologii. Jak ją rozliczyć z fiskusem? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Ulga na nabycie nowych technologii. Jak ją rozliczyć z...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga na nabycie nowych technologii. Jak ją rozliczyć z fiskusem?

Podziel się tym artykułem:   

Firmy inwestujące w nowe technologie mają prawo odliczyć od podatku maksymalnie 50 proc. wydatków poniesionych na ich zakup. Muszą jednak spełnić wiele rygorystycznych wymogów przewidzianych przez ustawodawcę, które są główną przyczyną niskiej popularności tej ulgi wśród podatników.

Prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii przysługuje przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych. W załączniku PIT/O wpisuje się je w pozycji 21 i 22. Z wyżej wymienionej ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:


- rozliczają się za pomocą podatku liniowego,
- rozliczają się za pomocą ryczałtu lub karty podatkowej,
- prowadzili w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.


Ustawodawca ściśle określił kryteria, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by móc skorzystać z preferencyjnego odliczenia. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii w roku podatkowym, w którym wprowadzono je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku podatkowym.


Jeżeli podatnik dokonał przedpłat w roku podatkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowych technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, możliwość odliczenia poniesionych wydatków uzyska dopiero w momencie wpisania ich do wyżej wymienionej ewidencji.


Jeżeli podatnik w roku podatkowym osiągnął stratę lub zbyt mały dochód, to odliczeń może dokonać w okresie trzech kolejnych lat. Okres ten należy liczyć od końca roku, w którym nowe technologie wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedsiębiorca w ramach ulgi może odliczyć maksymalnie 50 proc. wydatków przeznaczonych na nabycie nowych technologii.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: