Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla...
Podatnik.info
Podatnik.info

Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Premier Mateusz Morawiecki wskazał na konieczność wprowadzenia zwolnienia z uwagi na potrzebę zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności rynku wewnętrznego dla młodych pracowników, a także wyrównywania szans i warunków płacowych w porównaniu do pracowników z krajów Europy zachodniej. Na czym więc polega program „Bez PIT dla Młodych"?


Kto skorzysta z ulgi?

Omawiana ulga w podatku PIT obejmuje pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia w danym roku fiskalnym. Znajdzie ona zastosowanie dla pracowników, którzy świadczą pracę na podstawie:

  1. umowy o pracę

  2. umowy zlecenie

  3. umowy o pracę nakładczą

  4. spółdzielczego stosunku pracy.


Projekt zerowego PIT-u, jak niemal każda regulacja podatkowa, doznaje jednak pewnych ograniczeń podmiotowych. Zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Z ulgi zwolnione będą także osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne.


Co jest podstawą zwolnień w ,,Bez PIT dla młodych”?

Zwolnieniu podlegają przychody uzyskiwane ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy normowanej przez ww. umowy między młodym pracownikiem a pracodawcą. Od 1 sierpnia do końca roku 2019 (rozliczanego do kwietnia 2020 r.) zwolnione z PIT-u będą uzyskane przychody o łącznej kwocie 35 636,67 zł. Od 2020 roku łączna suma przychodów zwolnionych z podatku PIT wyniesie 85 528 zł, uzyskanych w danym roku fiskalnym.

Jeżeli więc dany młody pracownik będzie zarabiał max. 7127 zł brutto miesięcznie, obowiązek podatkowy nie wystąpi. Warto pamiętać – w kontekście zatrudnienia w kilku miejscach jednocześnie – że limit roczny jest łączny, a zatem należy uważać, aby tego limitu nie przekroczyć. Kumulowanie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi, tzn. możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę. Oczywiście w stosunku do wynagrodzenia z umowy.

Ulgą objęte są tylko wynagrodzenia wynikające z wspomnianych źródeł stosunku pracy. Opodatkowaniu nadal będą podlegać więc:

  • Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, dla bezrobotnych;

  • Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,

  • Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 roku życia (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),

  • Część stypendiów.


Korzyści płynące z ulgi ,,Bez PIT dla młodych”

Jeżeli młody pracownik będzie uzyskiwał wyłącznie przychody, które będą objęte ulgą dla młodych, nie będzie on objęty obowiązkiem złożenia deklaracji rocznej. Jedyne na co musi on zwrócić uwagę, to zachowanie granicy kwotowej limitu, na jaki opiewa ulga. Zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Finansów, młody pracownik poniżej 26. roku życia zyska od 133 do 564 zł miesięcznie. W skali rocznej będzie to od 1592 do nawet 6768 zł zaoszczędzonych środków pieniężnych.

Ważne informacje dotyczące ulgi

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ (jeśli pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). 

Aby zastosować ulgę we własnym przypadku, do końca 2019 r. pracownik musi wystosować do swojego pracodawcy oświadczenie, w którym wniesie o nie pobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2020 roku pracodawca już z mocy ustawy nie będzie pobierał zaliczek.


Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!