Ulga rehabilitacyjna 2017 – jak odliczyć wydatki za...
Pixabay/CC0 Public Domain/http://skroc.pl/1f341
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna 2017 – jak odliczyć wydatki za przejazdy komunikacją publiczną?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jakie wydatki mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na przejazdy komunikacją publiczną związane z wizytą osoby niepełnosprawnej:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.


Którzy podatnicy mogą odliczyć ulgę rehabilitacyjną?


Preferencja przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom, którzy pozostają na ich utrzymaniu, a jednocześnie dochody chorych nie przekroczyły w 2016 roku kwoty 9120 złotych. Więcej na temat ulgi można przeczytać w artykule pod tytułem Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – kto może ją odliczyć?.


Ponadto odliczenie w ramach ulgi nie dotyczy wydatków, które zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Z kolei w przypadku, kiedy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Odliczenie bez limitu z zastrzeżeniem


Odliczenie wydatków poniesionych na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego przez osobę niepełnosprawną nie jest limitowane. W ramach ulgi podatnik wykazuje faktyczną kwotę przeznaczonych na ten cel środków. Można je potwierdzić dowolnym dokumentem.


W prosty sposób ulgę można odliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – jak odliczyć wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych?