Ulga rehabilitacyjna 2016 – jak niewidomy ma odliczyć...
Jill Encarnacion/http://tnij.org/17qncsj/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/wlnvdol
Podatnik.info

Ulga rehabilitacyjna 2016 – jak niewidomy ma odliczyć wydatki na psa przewodnika?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niewidomy lub niedowidzący w PIT 2016


Przypomnijmy, że z ulgi rehabilitacyjnej za 2016 rok może skorzystać osoba niepełnosprawna, która spełni warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie spełnia kryteriów wymienionych we wskazanym przez Podatnik.info artykule, to odliczenie mu nie przysługuje!


Zgodnie z ustawą, odliczyć wydatki na psa asystującego mogą podatnicy, którzy:

  • są osobami niewidomymi lub niedowidzącymi oraz zostały zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa,
  • są osobami z niepełnosprawnością narządu ruchu i zostały zaliczone do I grupy inwalidztwa.


Ponadto odliczenie przysługuje podatnikom mającym na utrzymaniu i będącymi członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, których dochód nie przekroczył w 2016 roku kwoty 9120 złotych.


Kiedy nie odliczysz wydatków na psa asystującego w PIT?


Zgodnie z ustawą, odliczeniu nie podlegają środki, które zostały przeznaczone na utrzymanie psa asystującego w przypadku, gdy zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Z kolei w sytuacji, kiedy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Limit odliczenia i dokumentacja w PIT za 2016 rok


W ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT za 2016 rok, kwota odliczenia wydatków poniesionych na psa asystującego nie może przekroczyć limitu 2280 złotych. Oznacza to, że podatnik może odpisać sumę faktycznych kosztów utrzymania przewodnika.


Oprócz tego nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednak na żądanie fiskusa podatnik ma obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.


Rozlicz PIT za 2016 rok w 5 minut!


W prosty sposób wydatki poniesione na psa asystującego w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć a pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak odliczyć w PIT za 2016 rok wydatki na tłumacza języka migowego?