Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga prorodzinna 2013 bez zmian!
sxc.hu
Podatnik.info

Ulga prorodzinna 2013 bez zmian!

Podatnicy wypełniając  PIT za 2012 r. będą mieli ostatnią okazję do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej na dotychczasowych zasadach. 

Przepisy zmieniające sposób odliczania ulgi na dziecko od podatku dochodowego od osób fizycznych będą miały zastosowanie dopiero w rozliczeniu za 2013 r. Oznacza to, że podatnicy będą musieli je uwzględnić  składając zeznanie roczne w 2014 r.

Jak odliczyć ulgę prorodzinną w zeznaniu PIT za 2012 r.?

Kwota ulgi za cały rok podatkowy wynosi 1112,04 zł (92,67 zł za jeden miesiąc, a 3,09 zł za jeden dzień opieki) na każde dziecko. Rodzice w przypadku wspólnego faktycznego wychowywania dziecka mogą odliczyć ulgę prorodzinną od podatku po połowie lub w dowolnie przez siebie ustalonych proporcjach.

Aby skorzystać z powyższej preferencji należy wypełnić załącznik PIT/O, a następnie dołączyć go do zeznania PIT 36 lub PIT-37 (w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów). Ponadto należy pamiętać, że ulgę odlicza się od podatku, a nie od dochodu.

Forma opodatkowania uprawniająca do odliczenia ulgi na dziecko

Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje wyłącznie osobom rozliczającym się z fiskusem według zasad skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.).

Oznacza to, że z powyższej preferencji nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt, podatek liniowy lub kartę podatkową. Jeżeli jednak jednocześnie osoby te uzyskują dochody ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę, emerytura, renta), to rozliczając się z nich w zeznaniu rocznym mogą odliczyć ulgę na dziecko.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Zgodnie z ustawą ulgę mogą odliczyć osoby, które w stosunku do dziecka w roku podatkowym:

  • wykonywały władzę rodzicielską,
  • pełniły funkcję opiekuna prawnego pod warunkiem, że zamieszkiwały z dzieckiem,
  • sprawowały opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
     

Ulgę prorodzinną można odliczyć na każde dziecko:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny,
  • pełnoletnie do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczy się lub studiuje), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów łącznie nie przekraczających kwoty 3091 zł, renty rodzinnej oraz dochodów wolnych od podatku dochodowego.Podatnik.info 

 

Loading Comments