Ulga na dziecko w PIT 2020 - jak z niej prawidłowo...
pixabay.com
Podatnik.Info

Ulga na dziecko w PIT 2020 - jak z niej prawidłowo skorzystać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Ulga na dziecko może zostać rozliczona przy pomocy programu PIT, który pomoże rodzicom w błyskawicznym wypełnieniu należnym im ulg.

  

Ulga na dziecko w rozliczeniu za rok 2018 przewiduje możliwość odliczenia ulgi nie tylko od kwoty podatku. Rodzice mogą się również ubiegać o zwrot niewykorzystanej ulgi w gotówce bądź na rachunek bankowy. Sytuacja taka może mieć miejsce w sytuacji, w której podatnik nie był w stanie odliczyć ulgi ze względu na m. in. niskie wynagrodzenie. Należna kwota musi zostać wykazana w odpowiednich miejscach deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

  

Omawiana ulga na dziecko przysługuje na każde dziecko, które spełnia wymogi przewidziane w ustawie. Wyliczona kwota zostaje potrącona od należnego podatku, co przyczynia się do znacznej oszczędności dla rodziców.

  

W składanym w 2020 r. zeznaniu podatnik może wnioskować o odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej:

  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, o ile dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył w 2018 roku 112 000 zł, a w wypadku niebędącego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 56 000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
 

Ulga na dziecko dotyczy dzieci niepełnoletnich, nad którymi podatnik sprawował opiekę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, bądź sprawował opiekę w ramach rodziny zastępczej. Ulga na dziecko nie jest ograniczona wiekowo, jeśli dziecko otrzymuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga prorodzinna obowiązuje również w sytuacji, w której pełnoletnie dziecko poniżej 25 roku życia uczęszcza do szkoły, która spełnia regulacje przepisów dot. systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

  

Ulga na dziecko może być uwzględniona w dochodach obojga rodziców. Kwota ulgi prorodzinnej może być odliczana od podatku obojga w równych częściach, lub przy wykorzystaniu dowolnie zaproponowanych przez nich proporcji, o ile łączna wartość nie przekracza należnej ulgi.

  

Odliczenia nie można zastosować, jeśli w przypadku dochodów rodziców lub opiekunów stosuje się  przepisy dotyczące m. in. opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób liniowy bądź ryczałtowy. Rozliczenia może zostać dokonane wyłącznie przez podatnika, tj. ulga prorodzinna nie może zostać wykazana w deklaracji z zakładu pracy.

  

Ulga na dziecko może zostać wykazana przy pomocy programu PIT. Aplikacja umożliwia odliczenie ulgi prorodzinnej za każde spełniające wymogi dziecko, oraz pomoże użytkownikowi w wypełnieniu obowiązującej go e-deklaracji. Podatnik będzie mógł również wysłać swoją uzupełnioną deklarację przez internet, lub wydrukować w celach archiwizacyjnych bądź rozliczenia osobistego.

  

Źródło: Justyna Nowak 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na dziecko 2019 tylko dla osób sprawujących władzę rodzicielską?