Ulga na dziecko w PIT 2020 - jak z niej prawidłowo...
pixabay.com
Podatnik.Info

Ulga na dziecko w PIT 2020 - jak z niej prawidłowo skorzystać?

 

Ulga na dziecko może zostać rozliczona przy pomocy programu PIT, który pomoże rodzicom w błyskawicznym wypełnieniu należnym im ulg.

  

Ulga na dziecko w rozliczeniu za rok 2018 przewiduje możliwość odliczenia ulgi nie tylko od kwoty podatku. Rodzice mogą się również ubiegać o zwrot niewykorzystanej ulgi w gotówce bądź na rachunek bankowy. Sytuacja taka może mieć miejsce w sytuacji, w której podatnik nie był w stanie odliczyć ulgi ze względu na m. in. niskie wynagrodzenie. Należna kwota musi zostać wykazana w odpowiednich miejscach deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

  

Omawiana ulga na dziecko przysługuje na każde dziecko, które spełnia wymogi przewidziane w ustawie. Wyliczona kwota zostaje potrącona od należnego podatku, co przyczynia się do znacznej oszczędności dla rodziców.

  

W składanym w 2020 r. zeznaniu podatnik może wnioskować o odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej:

  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, o ile dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, nie przekroczył w 2018 roku 112 000 zł, a w wypadku niebędącego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim 56 000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.
 

Ulga na dziecko dotyczy dzieci niepełnoletnich, nad którymi podatnik sprawował opiekę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, bądź sprawował opiekę w ramach rodziny zastępczej. Ulga na dziecko nie jest ograniczona wiekowo, jeśli dziecko otrzymuje dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga prorodzinna obowiązuje również w sytuacji, w której pełnoletnie dziecko poniżej 25 roku życia uczęszcza do szkoły, która spełnia regulacje przepisów dot. systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

  

Ulga na dziecko może być uwzględniona w dochodach obojga rodziców. Kwota ulgi prorodzinnej może być odliczana od podatku obojga w równych częściach, lub przy wykorzystaniu dowolnie zaproponowanych przez nich proporcji, o ile łączna wartość nie przekracza należnej ulgi.

  

Odliczenia nie można zastosować, jeśli w przypadku dochodów rodziców lub opiekunów stosuje się  przepisy dotyczące m. in. opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób liniowy bądź ryczałtowy. Rozliczenia może zostać dokonane wyłącznie przez podatnika, tj. ulga prorodzinna nie może zostać wykazana w deklaracji z zakładu pracy.

  

Ulga na dziecko może zostać wykazana przy pomocy programu PIT. Aplikacja umożliwia odliczenie ulgi prorodzinnej za każde spełniające wymogi dziecko, oraz pomoże użytkownikowi w wypełnieniu obowiązującej go e-deklaracji. Podatnik będzie mógł również wysłać swoją uzupełnioną deklarację przez internet, lub wydrukować w celach archiwizacyjnych bądź rozliczenia osobistego.

  

Źródło: Justyna Nowak 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także