Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga na dziecko 2019 tylko dla osób sprawujących władzę...
FreeImages
Podatnik.Info

Ulga na dziecko 2019 tylko dla osób sprawujących władzę rodzicielską?

Do skorzystania z ulgi prorodzinnej upoważnieni są jedynie rodzice, którzy realnie sprawują władzę i opiekę rodzicielską nad dzieckiem. Utrzymywanie kontaktów czy samo płacenie alimentów może nie być wystarczające do tego, aby skorzystać z takiego odliczenia.

  

Aby rozliczyć poprawnie ulgę na dziecko warto użyć specjalnego programu PIT 2019. Program ułatwi wypełnienie zeznania podatkowego oraz szybko i sprawnie prześle gotowy PIT do urzędu skarbowego.

  

Program PIT 2019 – komu należy się ulga na dziecko?

Zgodnie z przepisami podatkowymi ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym – jeżeli dziecko z nimi mieszka. Dodatkowo z odliczenia mogą skorzystać rodzice, którzy:

  • wychowują dziecko, któremu został przyznany dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna (bez względu na wiek dziecka),

  • sprawują opiekę nad dzieckiem, które osiągnęło pełnoletność, jednak kontynuuje edukację (do 25 r.ż.)

W związku z tym z ulgi prorodzinnej nie skorzystają osoby, którym odebrano władzę rodzicielską, a także opiekunowie prawni – jeżeli dziecko nie mieszka z nimi. Oprócz tego z odliczenia nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

  • uzyskują dochody opodatkowane 19% stawką,

  • uzyskują przychody z prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeżeli mamy jakieś wątpliwości dotyczące rozliczenia ulgi na dziecko, możemy skorzystać z programu PIT 2019. Regularne aktualizacje sprawiają, że program PIT 2019 jest zgodny z najnowszymi przepisami i rozporządzeniami Ministerstwa Finansów, dzięki temu unikniemy błędów i pomyłek w formularzu. Program automatycznie podpowiada, który załącznik wypełnić, aby rozliczyć przysługujące nam ulgi.

  

Ulga prorodzinna – ile wynosi kwota odliczenia?

Kwota, jaką możemy odliczyć od podatku, uzależniona jest od liczby dzieci, które pozostają pod naszą opieką. Program PIT 2019 podpowie, jakie wartości możemy wykazać w zeznaniu podatkowym, a są to odpowiednio:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

  

Kto rozlicza ulgę prorodzinną w przypadku rozstania rodziców?

Jeśli rodzice się rozstaną, ulga prorodzinna podlega podziałowi. W praktyce oznacza to, że opiekunowie prawni dziecka mogą odliczyć ulgę po połowie, lub w zależności od ustaleń miedzy sobą w określonej proporcji (np. 20/80). W przypadku skonfliktowanych rodziców rozliczenie ulgi prorodzinnej może okazać się trudniejsze. Każdy z opiekunów może wskazywać sprawowanie władzy rodzicielskiej zgodnie z ilością rzeczywistych dni, w jakich pełnił opiekę nad dzieckiem lub zgodnie z wyrokiem sądu.  

  

Co w przypadku, gdy zeznania podatkowe rodziców i naliczone ulgi się nie zgadzają?

Według informacji Ministerstwa Finansów rozliczenia ulgi prorodzinnej przez rozwiedzionych rodziców są dokładnie weryfikowane. Podatnicy bardzo często są wzywani do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zaangażowania w wychowanie i rozwój dziecka. Dodatkowo mogą być poproszeni o okazanie dokumentów dotyczących opieki nad dzieckiem np. wyroku sądu rodzinnego.

  

Program PIT 2019 a rozliczenie ulgi prorodzinnej

W lutym tego roku została uruchomiona platforma „Twój e-PIT” przygotowana przez Ministerstwo Finansów oraz KAS. Usługa automatycznie nalicza – jako jedną z niewielu –  ulgę prorodzinną, jednak jedynie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko przyszło na świat w 2018, jego dane oraz liczbę miesięcy, za które przysługuje nam ulga, należy wpisać samodzielnie.  Jeśli dziecko, nad którym sprawujemy opiekę, jest pełnoletnie i kontynuuje naukę, „Twój e -PIT” nie uwzględni takiego odliczenia. W takiej sytuacji trzeba będzie wprowadzić te informacje ręcznie.

  

Aby uniknąć nieścisłości i pomyłek, warto złożyć deklarację podatkową z pomocą programu PIT 2019 – to bardzo intuicyjne oprogramowanie, dzięki któremu łatwo i szybko rozliczymy nasz PIT i prześlemy go do urzędu skarbowego

Loading Comments