Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga mieszkaniowa - zmiany w PIT 2019
pixabay.com
mf.gov.pl

Ulga mieszkaniowa - zmiany w PIT 2019

  

Choć to prawo obowiązuje już od pewnego czasu, od 2019 roku zaszły w nim pewne zmiany, dzięki którym więcej osób będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z podatku.

 

Ulga mieszkaniowa – nowelizacja ustawy

Jeśli doszło do sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, zazwyczaj osoba, która uzyskała z tego tytułu dochód, musi się z niego rozliczyć. Należy wtedy zapłacić podatek w wysokości 19% od uzyskanej kwoty. Jak można tego uniknąć? Zwolnienie z opodatkowania jest możliwe wtedy, gdy dochody te zostają przekazane na własne cele mieszkaniowe. Do tej pory ulga mieszkaniowa obowiązywała wyłącznie wtedy, jeśli do przekazania dochodów doszło w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana. Od 2019 roku okres ten został wydłużony do 3 lat. Dzięki temu wzrośnie liczba osób, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opłaty podatkowej.

 

Własne cele mieszkaniowe – co to takiego?

Warto wiedzieć, co ustawodawca kwalifikuje jako własne cele mieszkaniowe. Takim celem jest przede wszystkim zakup nowego budynku albo lokalu mieszkalnego (dotyczy to także zakupu jego części, lub udziału w nim), czyli nabycie prawa własności bądź innych praw majątkowych. Jako cel uprawniający do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, zalicza się również:

  • zakup gruntu albo zakup udziału w gruncie, który jest powiązany z takim budynkiem bądź lokalem mieszkalnym,
  • zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu albo zakup udziału w tym prawie, które są powiązane z takim budynkiem bądź lokalem mieszkalnym.

Ulga mieszkaniowa przysługuje również wtedy, gdy podatnik zakupi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, a także prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Prawo przewiduje też, że nawet jeśli budynek mieszkalny nie został jeszcze wybudowany, podatnik może zaliczyć na cele mieszkaniowe wydatki, które poniósł po to, by nabyć:

  • grunt pod jego budowę albo udziały w tym gruncie,
  • prawa użytkowania wieczystego tego gruntu lub udziały w takim prawie.

Dotyczy to również tych sytuacji, kiedy budowa budynku już się rozpoczęła, ale jeszcze nie została zakończona. Ulga mieszkaniowa może też być stosowana, jeśli grunt (lub udziały w nim, prawa do jego wieczystego użytkowania albo udziały w nich) został zakupiony bez zamiaru rozpoczęcia budowy, ale nim upłyną 3 lata od zbycia nieruchomości, jego przeznaczenie ulegnie zmianie – czyli będzie na nim planowana budowa budynku mieszkalnego.

Ponadto koszty spłaty kredytu, który został zaciągnięty po to, by opłacić potrzeby mieszkaniowe, również wliczają się do celów mieszkaniowych. Kredyt musiałby być jednak zaciągnięty zanim podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości.

 

Nowe własne cele mieszkalne

Od 2019 roku istnieje jeszcze inna możliwość. Ulga mieszkaniowa przysługuje również wtedy, gdy celem mieszkaniowym jest np. budowa, przeprowadzenie remontu albo rozbudowy lokalu lub budynku mieszkalnego, którego podatnik jeszcze nie zakupił, ale zrobi to w ciągu 3 lat. Dotyczy to również przebudowy lub adaptacji na cele mieszkalne budynków, lokali i pomieszczeń niemieszkalnych, które dopiero będą zakupione. Wszystkie wydatki poniesione w związku z tym, mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu zwolnienia z opodatkowania.

  

Warto pamiętać, że nowe przepisy odnoszą się do dochodów ze sprzedaży, które zostały uzyskane najwcześniej 1 stycznia 2019 roku. Jeśli nie jesteś pewien, jak obliczyć wysokość ulgi mieszkaniowej, która Ci przysługuje, skorzystaj z programu do PIT – on dokona niezbędnych obliczeń, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że zostały one prawidłowo przeprowadzone.

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Zainteresuje cię także