Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ulga internetowa 2013 – fakty i mity
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga internetowa 2013 – fakty i mity

Pomimo zapowiedzi polityków podatnicy mogą po raz ostatni w zeznaniu rocznym za 2012 r. odliczyć wydatki poniesione na użytkowanie internetu na dotychczasowych zasadach.

Limit odliczenia

Podatnik może maksymalnie odliczyć 760 zł z tytułu wydatków poniesionych na użytkowanie internetu w roku podatkowym. Jeżeli np. zapłaciliśmy w ubiegłym roku rachunki za korzystanie z sieci na kwotę 1200 zł, to i tak możemy odliczyć od dochodu jedynie 760 zł. Natomiast  pozostałej części tej sumy nie odliczymy ani w zeznaniu za 2012 r., ani w następnych latach.

Ponadto w przypadku gdy podatnicy wspólnie ponoszą wydatki, a ich nazwiska figurują na fakturze lub innym dokumencie od dostawcy usługi, to każda z tych osób może skorzystać z ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu 760 zł.

Ulgę odlicza się w załączniku PIT/O, który dołącza się do zeznania PIT-36 lub PIT-37 (w zależności od źródeł osiąganych dochodów). Natomiast ryczałtowcy mogą odliczyć wydatki zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zamknięciu zeznaniu PIT-28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O.

Dokumentowanie wydatków

Wydatki  odliczone w ramach ulgi internetowej należy udokumentować. Fiskus wymaga, aby dokumenty zawierały: dane identyfikacyjne podatnika i sprzedającego usługę dostępu do sieci internetowej, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty. Dowodem wpłaty nie musi być koniecznie faktura VAT, ale np. potwierdzenie przelewu bankowego, o ile spełnia wyżej wymienione wymogi.

Z ulgi można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik poniósł wydatki z tytułu użytkowania internetu stacjonarnego, czy mobilnego. Nieważne jest również w jakim miejscu użytkownik korzystał z sieci, - w domu, pracy czy innym miejscu. Wydatki mogą odliczyć także osoby używające internetu w telefonach komórkowych.

Szczególną uwagę na sposób dokumentowania wydatków powinni zwrócić klienci kafejek internetowych, którzy chcieliby skorzystać z ulgi. Więcej o tym możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

Ulga internetowa ostatecznie zniknie w 2015 r.

Osoby które korzystały z ulgi w latach ubiegłych, będą mogły odliczyć wydatki na sieć po raz ostatni w zeznaniu podatkowym za 2012 r. Natomiast podatnikom, którzy skorzystają z tej preferencji po raz pierwszy rozliczając się z dochodów uzyskanych w poprzednim roku, prawo do odliczenia wydatków na internet zachowają również w PIT za 2013 r. (o ile faktycznie w tym roku wydatki z tego tytułu poniosą).

Ponadto od 2013 r. ulga będzie przysługiwać jedynie podatnikom, którzy wcześniej nie dokonywali jej odliczenia, ale tylko przez okres dwóch lat. Oznacza to, że osoba która dotychczas nie korzystała z preferencji, a w 2013 r. poniesie wydatki na internet, to może je uwzględnić w rozliczeniu dokonanym w 2014 r. Następnie po raz ostatni może użyć ulgi w zeznaniu za 2014 r., które złoży w 2015 r.

W kolejnych latach ulga internetowa ostatecznie zniknie z polskiego systemu podatkowego. 


Podatnik.info 

 

Loading Comments