Ulga dla honorowych krwiodawców 2013 – jak ją odliczyć?
sxc.hu
Podatnik.info

Ulga dla honorowych krwiodawców 2013 – jak ją odliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może odliczyć ulgę na krew?

Według przepisów honorowym dawcą krwi jest osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Podatnik może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

  • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym)

lub

  • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).
     

W prosty sposób można to zrobić za pomocą darmowego programu PIT Pro 2013. Ponadto do zeznania rocznego należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której podatnik oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, a także osocze lub inne składniki krwi.

Czy odliczenie ulgi na krew podlega limitowi?

Podatnik, aby obliczyć wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa musi pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi). Ponadto należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Np. 2 litry krwi x 130 zł. Oznacza to, że łączna wartość darowizny przekazanej przez podatnika w roku podatkowym wynosi 260 zł.

Oprócz tego w roku podatkowym limit odliczenia z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Dokumentowanie przekazania krwi

Odliczenie darowizny z tytułu honorowego przekazania krwi należy udokumentować. W tym celu podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

Zaświadczenia nie dołącza się do składanego zeznania rocznego. Natomiast konieczne jest przechowywanie go do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urzędowi skarbowemu przysługuje prawo do skontrolowania poprawności skorzystania z odliczenia darowizny.


Podatnik.info 

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT/O niezbędnikiem podatnika odliczającego ulgi