UKNF – rekordowa liczba zawiadomień do prokuratury
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

UKNF – rekordowa liczba zawiadomień do prokuratury

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wzrósł on przy tym o jedną trzecią w porównaniu do roku 2012. Komisja Nadzoru Finansowego wydała także 46 decyzji w sprawie nałożenia kar pieniężnych na podmioty z rynku finansowego. Ich łączna wysokość osiągnęła poziom ponad 22 mln zł.

UKNF złożył w 2013 roku 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające na rynku finansowym. Ze względu na ich charakter (część zawiadomień dotyczyła kilku norm) wyróżniono tu:

- 22 zawiadomienia dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób,
- 22 sprawy dotyczące dokonywania manipulacji instrumentom finansowym,
- 15 zawiadomień złożonych w sprawie prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia,
- 9 zawiadomień dotyczących dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy,
- 8 przypadków ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej,
- 19 zawiadomień, które sklasyfikowane zostały jako inne przestępstwa.

W stosunku do poprzednich lat

78 zawiadomień złożonych przez UKNF w 2013 roku do prokuratury to rekordowa liczba, nawet przy uwzględnieniu perspektywy ostatnich pięciu lat. Była ona przy tym wyższa o 1/3, czyli 19 spraw w stosunku do roku poprzedniego. Tak wysokiego wskaźnika nie notowano w okresie ostatnich pięciu lat, co jednak ważne, również w roku 2011 liczba zawiadomień była wysoka, by zmaleć do 59 w roku 2012 – szczegóły w tabeli nr 1.

Co istotne, dla 9 przypadków zawiadomień złożonych do prokuratury w roku 2013 przez UKNF wniesiono akt oskarżenia. Trzy z nich dotyczyły rynku kapitałowego, cztery rynku bankowego, a dwa innych przepisów prawa. Podczas 12 miesięcy minionego roku w sprawach z zawiadomień urzędu zapadło 13 wyroków, z czego dziesięć dotyczyło rynku kapitałowego, trzy natomiast - rynku bankowego.

Rekordowa wartość kar

W analogicznym okresie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w 46 przypadkach zadecydowała o nałożeniu kar pieniężnych na podmioty z rynku finansowego. Ich łączna wysokość osiągnęła poziom 22.321.000 zł, co jest wartością nieporównywalnie wyższą od poziomów notowanych w okresie ostatnich pięciu lat – szczegóły w tabeli nr 2.

Warto wspomnieć również, że KNF czterokrotnie ukarała także maklerów papierów wartościowych – w trzech przypadkach zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych na okres 12 miesięcy, w jednym przypadku na okres 24 miesięcy. Co za tym idzie, uwzględniając decyzje wydane w ramach postępowań odwoławczych, łącznie w sprawach dotyczących kar administracyjnych wydano 94 decyzje.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Prokuratura bada sprawę rzekomego wyprowadzenia majątku SKOK