Trudna sztuka reklamowania zgodnego z prawem
http://sxc.hu/

Trudna sztuka reklamowania zgodnego z prawem

Bajońskie kwoty odszkodowań jakie na nieuczciwie reklamujące się firmy nakłada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, coraz częściej szokują opinię publiczną. By się przed tym ustrzec, warto pamiętać o kilku prostych zasadach.

Wystrzegaj się nieuczciwej konkurencji

Przykre konsekwencje mogą spotkać firmy dopuszczające się tzw. czynu nieuczciwej konkurencji. Określenie to dotyczy przedsiębiorcy (oraz agencji reklamowej, która reklamę opracowała) promującego swoje towary bądź usługi w sposób prawem niedopuszczalny, a zatem np:

reklamującego w sposób sprzeczny z przepisami prawa (np. reklamowanie mocnych alkoholi), dobrymi obyczajami lub uchybiając godności człowieka,

reklamującego poprzez odwołanie się do uczuć klientów z wykorzystywaniem przesądów lub łatwowierności dzieci,

reklamującego w sposób ingerujący w sferę prywatności (np. przez przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów).

Za stosowanie w reklamie czynu nieuczciwej konkurencji, firmy mogą być zobowiązane do naprawienia powstałej przez to szkody. UOKiK nakaże także zaprzestać takiej promocji.

Porównuj ostrożnie

Strategie reklamowe dość często lansują tezę, że dany produkt jest lepszy od konkurencyjnego. Reklama porównawcza nie jest przez prawo zakazana. Musi jednak spełniać wymogi ustawowe.

Taka reklama nie może być sprzeczna z tzw. dobrymi obyczajami, a zatem m.in. wykluczone jest takie jej stosowanie, które:

• nieobiektywnie porównuje jedną lub kilka istotnych i charakterystycznych cech towaru czy usługi,
• przedstawia towar czy usługę jako imitację towaru lub usługi konkurentów,
• dyskredytuje towary, usługi, działalności swoich konkurentów,
reklamuje, wprowadzając klienta w błąd,
• powoduje pomyłki w rozróżnieniu między reklamującym a konkurentem lub między ich towarami czy usługami.

Licz się z konsekwencjami

Nierozważni reklamodawcy muszą liczyć się zarówno z cywilnymi jak i karnymi sankcjami. Pokrzywdzony przez reklamę stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, może żądać zaniechania niedozwolonych praktyk lub usunięcia ich skutków, a także naprawienia wyrządzonej szkody. Może także żądać zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Ciężar dowodowy w tego typu postępowaniach spoczywa na oskarżonym. Oznacza to, że twórca reklamy będzie musiał udowodnić, że swoim promowaniem nie złamał prawa.

To jednak nie koniec prawnej odpowiedzialności. Ustawa przewiduje bowiem także prawnokarną odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie. Stanowi ona, że ten kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.

Jak powszechnie wiadomo – reklama jest dźwignią handlu. Zasada ta działa, gdy promowanie jest uczciwe i zgodne z prawem. W przeciwnym razie, zamiast pomóc zwiększyć zyski, wpędzi w kłopoty i odstraszy klientów.


Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-kancelaria-150

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 211 głosów
44%

przez telefon

92 głosów
53%

z komputera

112 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także