Terminy składania deklaracji VAT-UE
http://sxc.hu/

Terminy składania deklaracji VAT-UE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację podsumowującą VAT-UE trzeba składać co miesiąc, ale w niektórych sytuacjach można też raz na kwartał. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wybrać kwartalny termin składania deklaracji VAT-UE?

Obecnie, od 1 stycznia 2010 roku, standardowy termin składania deklaracji VAT-UE to 15. dzień kolejnego miesiąca dla deklaracji za miesiąc poprzedni, jeśli w danym miesiącu powstał obowiązek rozliczenia się z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Sytuacja nieco się zmienia, jeśli przedsiębiorca wybierze elektroniczny sposób składania deklaracji – wówczas może to zrobić aż do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy. Istnieją jednak pewne limity, których nieprzekroczenie uprawnia do rozliczania się z transakcji wewnatrzwspólnotowych kwartalnie. Są one różne dla różnych rodzajów tych transakcji.

 

I tak przedsiębiorca, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, aby móc rozliczyć się kwartalnie, musi dowieść, że całkowita wartość transakcji (z wyłączeniem podatku od wartości dodanej) nie przekroczyła w kwartale i w ciągu poprzednich czterech kwartałów 500 tys.  zł. Od 1 stycznia 2012 roku limit ten będzie wynosił 250 tys. zł. Jeśli w którymkolwiek z kwartałów, kiedy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie, suma transakcji przekroczy 500 tys. zł, to w ciągu całego najbliższego roku będzie on musiał składać deklaracje VAT-UE co miesiąc. 

 

>>>Pobierz aktywny formularz VAT-UE od Podatnik.info<<<

 

W sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wartość transakcji nie może przekroczyć (z wyłączeniem podatku) 50 tys. zł. 

 

Również transakcje, których przedmiotem są usługi, a rozliczenie podatku z ich tytułu spoczywa na nabywcy, mogą być rozliczane deklaracjami kwartalnymi. W miesiącu, w którym wartość transakcji przekroczy ustawowe limity, przedsiębiorca powinien złożyć już deklarację miesięczną, chyba że przekroczenie to miało miejsce w ostatnim miesiącu kwartału – wówczas deklarację miesięczną składa dopiero w kolejnym miesiącu. 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 124 głosów
48%

przez telefon

59 głosów
48%

z komputera

60 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także