Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

[Terminarz] PIT 2019 - Do kiedy PIT za 2018?
pixabay.com
mf.gov.pl

[Terminarz] PIT 2019 - Do kiedy PIT za 2018?

Przeraża Cię wizja spędzenia kilku godzin w kolejce w urzędzie skarbowym? W tym roku sprawdź dokładnie terminy dotyczące składania deklaracji PIT. Do kiedy masz obowiązek ich wypełnienia i złożenia? Zobacz terminarz PIT 2019, wypełnij formularz wcześniej i czekaj na szybszy zwrot podatku.

  

Dlaczego warto wypełnić PIT wcześniej?

Szybkie wypełnienie i dostarczenie do urzędu skarbowego formularza PIT to nie tylko możliwość ominięcia kolejek. Im szybciej podatnik złoży deklarację podatkową, tym szybciej może liczyć na otrzymanie zwrotu podatku. Najskuteczniejszym sposobem jest wybór e-deklaracji, czyli wypełnienia PIT przez internet. W ten sposób uzupełnienie dokumentu zajmie tylko kilka minut, po czym zostanie on przesłany drogą elektroniczną do urzędu. Dostarczenie PIT-u w takiej formie przyspiesza jego rozliczenie: urzędnik nie musi ręcznie wprowadzać danych do systemu, a to usprawnia jego pracę.

  

Deklaracje PIT - do kiedy który dokument?

W zależności od tego, które typy formularzy wypełniają podatnicy, obowiązują ich inne daty, do których powinni oni dostarczyć swoje zeznania do urzędów skarbowych. Nie jesteś pewny, jaki rodzaj deklaracji PIT do kiedy musi znaleźć się u organu podatkowego? Skorzystaj z poniższej ściągi.

  

21 stycznia 2019

- oświadczenie o zmianie sposobu opodatkowania (dotyczy podatku na zasadach ogólnych 19% lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

- PIT-6 (oświadczenie dotyczące przewidywanych wielkości działów produkcji rolnej w 2019 roku).

  

31 stycznia 2019

- PIT-16A (dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej),

- PIT-28 (dla przedsiębiorstw rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego),

- PIT-19A (dla duchownych).

  

28 lutego 2019

- PIT-40A (dokument składany za świadczeniobiorcę przez ZUS).

  

30 kwietnia 2019

- PIT-36 (zeznanie dla prowadzących działalność gospodarczą - nie wyklucza uzyskiwania przychodów z kilku źródeł),

- PIT-36L (dla przedsiębiorców, wspólników spółek osobowych - przy rozliczaniu się liniowo),

- PIT 37 (m.in. dla zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie i dzieło, emerytów, rencistów  pobierających świadczenia socjalne),

- PIT-38 (dla podatników uzyskujących przychody z giełdy),

- PIT-39 (dla podatników uzyskujących przychody ze sprzedaży nieruchomości i zbycia praw majątkowych).

 

Na zwrot podatku urząd skarbowy ma trzy miesiące od momentu wpłynięcia zeznania podatkowego do właściwego organu. Pamiętaj jednak, że im szybciej rozliczysz PIT, tym większa szansa na wcześniejsze otrzymanie należnych Ci środków.

Loading Comments